AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Akciový trh NASDAQ

Akciový trh Nasdaq je největším elektronickým trhem akcií na světě. Jde o počítačovou a telefonní síť, která spojuje jednotlivé finanční instituce. Založen byl v roce 1971 poté, co makléři neformálně obchodovali přes telefon, na základě čehož byla síť formalizována a vybavena počítačem. Název Nasdaq pochází ze zkratky Automatického kotačního systému Národní asociace obchodníků s cennými papíry (National Association of Securities Dealers Automated Quotes system). Nemá žádné centrální stanoviště ani burzovní parket, pouze velkou obrazovku na náměstí Times Square. Nezaměstnává ani specialisty, kteří by vyrovnávali nepoměr mezi nákupními a prodejními příkazy jako na NYSE. Poskytuje jen technologické zázemí jednotlivým účastníkům, z nichž někteří plní zároveň i roli "tvůrců trhu". Počet účastníků Nasdaqu není omezen, může se jím stát kdokoliv po splnění základních kritérií.

Systém spojuje více než 500 světových makléřských firem. Pro každou akciovou emisi, která se obchoduje na NASDAQu, musí existovat alespoň dvě makléřské firmy, které pro tyto akcie vykonávají funkci market makera. Ostatní makléřské firmy mohou obchodovat tyto akcie pouze jejich prostřednictvím.

Symbol (TICKER) se u všech akcií na NASDAQu skládá ze čtyř a více písmen, na rozdíl od titulů kótovaných na NYSE a AMEXu, které mají symbol složený z 1 až 3 písmen - výjimku tvoří preferenční akcie a rozdílné třídy akcií, u kterých je přidáno jedno písmeno.

Market maker
Činnost market makera (tvůrce trhu) spočívá v tom, že makléřská firma je ochotna akcie v každém okamžiku nakupovat a prodávat, a že zveřejňuje v elektronickém systému své ceny. Takže pokud chcete prodat akcie na NASDAQu, jednoduše zjistíte v systému nejvyšší cenu na straně poptávky, a když Vám vyhovuje můžete obchod provést (ve skutečnosti spíše zadáte pokyn svému makléři a ten obchod zrealizuje).

Trhy a indexy
Nasdaq má dva segmenty - Nasdaq National Market a Nasdaq SmallCap. Rozdíl mezi nimi spočívá v kritériích, které musí společnosti na nich registrované splňovat, ať už jde o minimální výši základního jmění, tržeb a zisku, minimální počet vydaných akcií či minimální počet akcionářů. Na obou trzích je v úhrnu registrováno přes 5000 společností. Reprezentativním indexem je Nasdaq Composite, který zahrnuje akcie všech obchodovaných společností a index Nasdaq 100, který zahrnuje stovku nejvíce obchodovaných firem.

Podmínky k obchodování
Jsou stanoveny minimální požadavky, které musí společnost splnit, aby její akcie byly připuštěny k obchodování na NASDAQu. Podmínky přijetí jsou volnější než například na NYSE, a proto se zde obchoduje s více společnostmi. S tím souvisí i výrazně větší riziko, které je s těmito akciemi spojeno. 
- hodnota čistých stálých aktiv minimálně 4 mil. USD (čistá stálá aktiva jsou vyjádřeny jako stálá aktiva (bez goodwill) minus cizí pasíva, 
- minimálně 500 tisíc veřejně obchodovaných akcií, 
- pokud má společnost 100 tisíc až 500 tisíc veřejně obchodovatelných akcií, může být obchodována na NASDAQ Small Cap Market.

Obchodování
Na NASDAQu existují kotace - tedy bid (cena poptávky) a ask (cena nabídky) - a jejich rozdíl se nazývá spread. Makléřské firmy, které pro určitou akcii fungují jako market makeři a vystupují na obou stranách trhu (na nabídce i poptávce), riskují vlastní kapitál, aby na rozdílu těchto cen realizovaly zisk. 

Postup při realizaci objednávky: po zadání kupního či prodejního pokynu ho makléř ho předá traderovi. Trader v obchodním systému zjistí, kdo pro dané akcie funguje jako market maker. Obchodní systém dále informaci o počtu akcií a ceny, za kterou chtějí MM kupovat nebo prodávat. Po zjištění, který MM nabízí akcie za nejnižší cenu, zadá trader pokyn do systému a zrealizuje objednávku. Zde je jako makléř označen ten, kdo komunikuje s klienty a přijímá klientské objednávky a jako trader ten, kdo přebírá objednávky od makléře a zadává je do obchodního systému.

Např. pokud je cena u akcie XYZ na straně poptávky 10 1/2 a na straně nabídky 11, pak broker může vydělat 1/2 dolaru, když akcie nakoupí za bid a prodá za ask. Pokud za akcie zaplatí více nebo prodá za nižší kurz, vydělá samozřejmě méně. V okamžiku, kdy market maker koupí akcie a vzápětí se na trhu objeví více prodávajících, sníží cenu. Tím se může dostat do situace, že nebude schopen prodat akcie bez toho, aniž by realizoval ztrátu. Z tohoto důvodu se také u málo likvidních společností můžeme velmi často setkat s velmi širokým rozpětím (spreadem).

ECNs je zkratka pro Electronic Communication Networks (Elektronické komunikační sítě) - obchodní systém, ve kterém se shromažďují pokyny na nákup a prodej Nasdaq-ových titulů, zadané ECN brokerům. Jinými slovy je ECN mimoburzovní elektronický obchodní systém pro párování navzájem si vyhovujících pokynů. Mezi nejvýznamnější ECN brokery se řadí, Instinet, Island, Redi, B-trade, Archipelago. Tito obchodníci nejprve párují obdržené objednávky v rámci svých knih, neobchodovatelné pokyny postupují ostatním ECN brokerům, případně posílají na trh. Vámi zadaný pokyn může být v okamžiku zadání do obchodního systému buď obchodovatelný, nebo neobchodovatelný. Pokyn k nákupu je obchodovatelný v případě, že limitní cena je stejná nebo vyšší než aktuální nejlepší nabídka. Prodejní pokyn je obchodovatelný, pokud je limitní cena stejná nebo nižší než nejvyšší poptávka. Pokyn je odeslán do knih ECN brokera, kde je k němu přiřazen odpovídající opačný pokyn a dojde k realizaci obchodu. Pokud takový odpovídající pokyn knihy neobsahují, stává se pokyn v dané chvíli neobchodovatelným a může se objevit u daného ECN brokera na místě nejlepší nabídky (Best Bid) v případě nákupního pokynu, nebo nejlepší poptávky (Best Ask) v případě prodejního pokynu. ECN broker také může pokyn nabídnou ke spárování ostatním ECN brokerům, nebo poslat na burzu.

Zdroj: www.investice.cz

Burzy
USA - New York Stock Exchange - alias Wall Street, historie, obchodní systémy...
USA - NASDAQ - americký elektronický obchodní systém, význam, historie, market makeři...
Evropa - Frankfurt, London - základní informace, indexy DAX 30 a FTSE 100...
ČR - Burza cenných papírů Praha - historie, burzovní trhy a orgány...

Indexy - vznik, grafy, složení, historické hodnoty
USA - Dow Jones Industrial - nejstrarší akciový index newyorské burzy DJIA, rekordy
USA - Nasdaq Composite a Nasdaq 100 - indexy převážně technologického trhu Nasdaq
USA - index S&P 500 - nejuznávanější americký index
ČR - index PX a PX GLOB - oficiální indexy pražské burzy