AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Burza cenných papírů Praha - historie

Prehistorie

Snahy o založení burzy se datují už od dob Marie Terezie, úspěchu však bylo dosaženo teprve v roce 1871. Zpočátku se na pražské burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s komoditami. Velmi úspěšná se stala pražská burza v obchodu s cukrem, pro který se stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové válce však tento druh obchodů ustoupil a obchodovalo se již výlučně s cennými papíry.

Meziválečné období se stalo pro pražskou burzu obdobím největšího rozmachu. Svým významem dokonce překonala burzu ve Vídni. Toto období prosperity však bylo přerušeno příchodem druhé světové války, která znamenala pro pražskou burzu konec obchodování na více než 60 let. Na úspěšnou a bohatou tradici mohlo být navázáno až po pádu komunismu, kdy se 6. dubna 1993 uskutečnily na parketu burzy první obchody a pražská burza začala psát svou novodobou historii.

1. Historie

Burza cenných papírů Praha - BCPP (Prague Stock Exchange - PSE) byla zapsána do obchodního rejstříku ve formě akciové společnosti 24. listopadu 1992. Mezi zakladatele patřilo 12 československých bank a 5 nezávislých obchodníků s cennými papíry. První obchodní seance se konala 6. dubna 1993 se sedmi cennými papíry. K velkému zvýšení obchodovaných emisí došlo v letech 1993 a 1995 příchodem akcií z obou vln kuponové privatizace. Svého času bylo na burze přítomno 2000 emisí cenných papírů. Za celých prvních deset let neproběhl na BCPP jediný úspěšný úpis nové společnosti.

Do listopadu 1993 se obchodovalo pouze jedenkrát týdně. Frekvence obchodování se postupně zvyšovala z důvodu rostoucího zájmu investorů. Od 2. listopadu se obchodovalo v úterý a čtvrtek a od 14. března 1994 se přidalo obchodování v pondělí a od 19. září 1994 se na burze konečně začalo obchodovat každý pracovní den. Zároveň se prudce zvyšoval objem obchodů.

Postupem času ve snaze zatraktivnit obchodování prováděla burza řadu kroků k tomu, aby se stala rovnocenným partnerem na globalizujícím se akciovém trhu. Proto se snažila zejména o zvýšení likvidity (vyřazení nekvalitních emisí, dělení trhů) a přesun obchodů do kurzotvorného segmentu. Postupem času se burza stala naprosto dominantním organizátorem trhu s cennými papíry. V úvodních letech významnou čás ukrajoval RM-systém a přímo SCP.

Dnes je tak Pražská burza společně s burzami v Budapešti, Lublani a Vídni součástí skupiny CEE Stock Exchange Group. Všechny čtyři burzy jsou rovnocennými dceřinými společnostmi centrální holdingové společnosti CEESEG AG. CEESEG je největší burzovní skupinou ve střední a východní Evropě. Největším akcionářem burzy je společnost Wiener Börse AG, Wallnerstrasse 8, P.O. Box 192, A 1014 Wien (Vídeň), která drží 99,5 % akcií.

Události v datech

24. 11. 1992 Vznik Burzy cenných papírů Praha, a.s.
06. 04. 1993 Zahájení obchodování se 7 emisemi cenných papírů
22. 06. 1993 Uvedení 622 emisí akcií z 1. vlny kuponové privatizace na burzovní trh
13. 07. 1993 Uvedení 333 emisí akcií z 1. vlny kuponové privatizace na burzovní trh
05. 04. 1994 Zahájení výpočtu oficiálního burzovního indexu PX 50
01. 03. 1995 Uvedení 674 emisí akcií z 2. vlny kuponové privatizace na burzovní trhy
06. 04. 1995 Zavedení 2 souhrnných indexů PX-GLOB a PXL a 19 oborových indexů
01. 09. 1995 Zavedení nového členění burzovních trhů na hlavní a vedlejší (původně kotovaný trh) a volný trh (původně nekotovaný trh)
15. 03. 1996 Zahájení obchodování v systému KOBOS (průběžné obchodování při proměnlivé ceně) s 5 emisemi akcií a 2 emisemi obligací
Rok 1997 Vyřazení 1301 nelikvidní emise akcií z volného trhu burzy
25. 05. 1998 Zahájení obchodování v systému SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů)
04. 01. 1999 Zavedení nového, kontinuálně propočítávaného, indexu PX-D, zahájení kontinuálního výpočtu PX 50
14. 06. 2001 Přijetí burzy za přidruženého člena Federace evropských burz (FESE)
01. 10. 2002 Zahájení obchodování s první zahraniční akciovou emisí ERSTE BANK
01. 05. 2004 Řádné členství burzy ve FESE v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie
Květen 2004 Udělení statutu definované zahraniční burzy americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (US SEC) a zařazení pražské burzy do prestižního seznamu neamerických burz bezpečných pro investory
28. 06. 2004 Zahájení obchodování s první primární akciovou emisí ZENTIVA
08. 12. 2005 Objemy obchodů v průběhu roku poprvé překročili bilionovou hranici, celkový objem obchodů za rok 2005 dosáhl 1041,2 mld. korun
17. 03. 2006 Poslední den výpočtu indexů PX 50 a PX-D, které jsou nahrazeny souhrnným indexem PX.
04. 10. 2006 Zahájení obchodování s investičními certifikáty
05. 10. 2006 Zahájení obchodování s futures
11. 12. 2006 Začátek obchodování s warranty na oficiálním volném trhu
01. 02. 2007 Licence pro Energetickou burzu Praha (obchodování od 17. 7. 2007)