AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Burza cenných papírů Praha - způsoby obchodování

Způsoby obchodování

Na Burze cenných papírů Praha se obchoduje elektronicky. V letech 1996/1998 až 2012 se na pražské burze obchodovalo ve dvou režímech, pro velké obchody byl SPAD, kde se obchodovalo se standardizovaným množstvím největších emisí a pracují zde marketmakeří, kteří zajišťují vždy dostatečnou likviditu. Pro menší obchody byl režim KOBOS.

Od listopadu 2012 probíhá obchodování v automatizovaném obchodním systému XETRA® Praha. Xetra je elektronický obchodní systém, který je řízený objednávkami a kotacemi. Provozuje ho Deutsche Börse AG. Akcie se obchodují v režimech kontinuální obchodování a samostatná aukce, která ohraničuje úvod a závěr kontinuálního obchodování, respektive celého obchodního dne.

Objednávky jsou zpracovávány podle cenové a časové priority. Maximální platnost objednávky je 360 obchodní dní. Obchodování je anonymní, tedy protistrany se neznají. Minimální obchodovatelná jednotka (lot) je jeden kus cenného papíru. Současný obchodní režim kontinuálního obchodování začíná Předobchodní fází (sběr objednávek) v 8:00 – 8:50. V 8:50 je Úvodní aukce. Stěžejní část obchdoního dne je Kontinuál, kdy na burze operují tvůrci trhu, v 9:00 až 16:20. V 16:20 – 16:30 probíhá Závěrečná aukce. U méně obchodovaných společností neprobíhá kontinuální obchodování, ale pouze samostatná aukce v 8:50. Poté následuje sběr objednávek pro další den.

Nový systém souvisí s platformou, kterou používají burzy, které jsou součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG) pod vedením Vídeňské burzy. Členové burzy díky širokým možnostem konektivity systému budou mít snadnější přístup na zahraniční trhy, které systém Xetra® využívají. V současnosti je do něj zapojeno více než 250 bank a investičních společností a dalších 4700 registrovaných obchodníků po celém světě. „Díky implementaci nového obchodního systému se pražská burza dostává do hledáčku zahraničních investorů, kteří již tento systém využívají, což, jak pevně doufáme, může mít pozitivní vliv na likviditu na našem trhu. Důležitým cílem skupiny je implementace shodného obchodního prostředí na všechny naše trhy a propojení trhů v jeden tržní prostor. Chceme docílit toho, aby domácí investoři z našich trhů mnohem více investovali v rámci všech zemí, kde působíme a nejen na svém národním trhu.“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Dnes již jen historické informace o zaniklém SPADu a KOBOSu (bylo sloučeno v 2013).

Systém SPAD

SPAD (Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) byl nejvýznamnějším segmentem pražské burzy do roku 2012. V jeho rámci se obchodovalo pouze s nejlikvidnějšími a nejobchodovanějšími cennými papíry a pouze s jejich standardním množstvím v tzv. lotech. Nakupovat či prodávat šlo pouze tyto loty, případně jejich násobky.

Hlavní podmínkou pro zařazení do SPADu bylo, že pro daný titul byli stanoveni alespoň tři tvůrci trhu. Tvůrce trhu (market maker) je člen burzy, který s ní má uzavřenou smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu na vybrané emise. Mezi tvůrce trhu se řadí například obchodníci s cennými papíry (Fio, Patria...) nebo banky (Komerční banka, ING Bank, ČS...). Každý tvůrce trhu může vykonávat svou činnost v rámci více emisí.

Obchodování ve SPADu bylo rozděleno do dvou hlavních fází - otevřenou a uzavřenou. V průběhu otevřené fáze od 9:30 do 16:00 hodin zveřejňovali všichni tvůrci trhu povinně ceny nákupu a prodeje těch cenných papírů v segmentu SPAD, pro které vykonávají činnost tvůrce trhu. Na základě tohoto byla na trhu průběžně stanovována nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní cena (tzv. nejlepší kotace). Nejlepší kotace ovlivňuje uzavírané obchody na trhu. Obchodovat šlo jen v povoleném rozpětí vymezeném nejlepší kotací rozšířenou o 0,5 % oběma směry. Po dobu uzavřené fáze nebyli již tvůrci trhu povinni zveřejňovat žádné nákupní či prodejní ceny. Obchody mohly být všemi členy burzy uzavírány jen v rámci povoleného rozpětí, které bylo vymezeno nejlepší kotací v okamžiku ukončení otevřené fáze rozšířenou o 5 % oběma směry.

Za dobu existence tohoto segmentu bylo v rámci SPADu realizováno téměř 2 miliony transakcí jejichž objem v celkové hodnotě dosáhl bezmála 6 bilionů Kč. „Systém na podporu trhu akcií a dluhopisů – tedy SPAD, byl pro pražskou burzu zcela zásadní a troufám si říci, že pražskou burzu zachránil v dobách nejtěžších. Když jsme systém společně s našimi členy připravovali, čerpali jsme inspiraci zejména u londýnské burzy. Právě díky tomu, že jsme vycházeli z principů obchodování na takto významném trhu, neměli zahraniční investoři s jeho přijetím žádný problém, a poměrně rychle se tak dokázal prosadit“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Průběžné obchodování při pohyblivé ceně (KOBOS)
Obchodování probíhalo na základě průběžně vkládaných objednávek k nákupu a prodeji. Ke stanovování ceny docházelo dle altuálního stavu na trhu.
KOBOS (KOntinuální Burzovní Obchodní Systém) navazoval na cenu stanovenou ve fixingu, na jejímž základě stanovoval povolené cenové rozpětí, ve kterém se mohly obchody realizovat.