AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Fondliga

Fondliga je nezávislé a mirasovské hodnocení výkonnosti otevřených podílových fondů. Princip je, jak již z názvu vidno, částečně přizpůsoben tabulkám sportovních zápasů. V zahraničí je tento typ srovnávání fondů docela oblíbený.

Princip fondligy

Hodnotí se dosažené zhodnocení fondu za každý rok a dříve za každé čtvrtletí. Podle umístění se přidělí fondům body. Další období se jede opět od nuly. Nenadálá událost, která fondu přinese abnormální zvýšení (či snížení) výkonnosti tak bude zohledněna pouze jednou. Ve zveřejňovaných statistikách je obvykle počítáno zhodnocení za určité období do současnosti, jedno toto abnormální zhodnocení může ovlivňovat srovnávání s ostatními fondy po mnoho let.

Kategorie

Liga probíhá ve třech kategoriích podle typů fondů. Jedná se o fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy a akciové fondy. Smíšené fondy a fondy fondů se nehodnotí, jelikož mají příliš rozdílnou strategii a jedná se vlastně pouze o mišmaš ostatních typů fondů (jen s většími náklady a plným oddáním (ne)schopnosti portfoliomanažera). Hodnotí se fondy českých investičních společností, tedy ty, ke kterým má běžný investor nejjednodušší přístup. Dalším kritériem pro postup do ligy je výše vlastního jmění. Počet hodnocených fondů je 5 - 8.

Jednotlivá kola

Jedno kolo se hraje rok respektive čtvrtletí. To je již dostatečná doba, aby se ukázala schopnost fondů reagovat na události. I když doporučená doba držby investic ve fondech je mnohem delší. Na konci roku/čtvrtletí se kolo uzavře a spočítá se dosažená výkonnost fondů. Na základě výsledků se sestaví pořadí nejúspěšnějších a přidělí se body. Součet bodů za jednotlivá kola se sčítá. Z nich vyplyne ten nejúspěšnější fond.

Indexy v kategorii akciových fondů

Zatímco u fondů peněžního trhu a dluhopisů není o prospěšnosti kolektivního investování větších pochyb, u akciových fondů tomu tak není díky indexovým a individuálním investicím do akcií. Investujete sami podle indexu a nemusíte tak platit žádné poplatky fondu, který ročně ubere i přes dvě procenta.

Indexy udávají změnu kurzů vybraných cenných papírů za určité období a umožňují srovnání v čase. Indexy informují o burzovním trhu globálně. Jde o nástroj zobrazení cenového vývoje, umožňující sledovat, jak se vyvíjí celý trh. Vedle hodnocení českých akciových fondů tak zařazuji i dva indexy.

Oficiální index pražské burzy cenných papírů PX (dnes PX-TR zohledňující i dividendové výplaty). Jsou v něm zastoupeny největší firmy obchodující se na BCPP. Zastoupení v bázi je dle tržní kapitalizace. Největší vliv na vývoj indexu má ČEZ, Erste bank, Komerční banka a Český Telecom. Můj osobní index je VIn91. Pro sledování vývoje mých investic ho používám od 12. listopadu 1991 (základní hodnota byla 1000 bodů). Zastoupení v bázi indexu je stanoveno podle váhy, jež má akcie v mém portfoliu.

Výsledky za jednotlivá kola

--> Fondliga 50. kolo (rok 2019)
--> Fondliga 49. kolo (rok 2018)
--> Fondliga 48. kolo (rok 2017)
--> Fondliga 47. kolo (rok 2016)
--> Fondliga 46. kolo (rok 2015)
--> Fondliga 45. kolo (rok 2014)
--> Fondliga 44. kolo (rok 2013 - akciové fondy)
--> Fondliga 44. kolo (rok 2013 - dluhopisové fondy)
--> Fondliga 44. kolo (rok 2013 - fondy peněžního trhu)
--> Fondliga 43. kolo (rok 2012)
--> Fondliga 42. kolo (rok 2011)
--> Fondliga 41. kolo (rok 2010)
--> Fondliga 38.-40. kolo (II/IV - 2009)
--> Fondliga 37. kolo (I - 2009)
--> Fondliga 36. kolo (IV - 2008)
--> Fondliga 35. kolo (III - 2008)
--> Fondliga 34. kolo (II - 2008)
--> Fondliga 33. kolo (I - 2008)
--> Fondliga 32. kolo (IV - 2007)
--> Fondliga 31. kolo (III - 2007)
--> Fondliga 30. kolo (II - 2007)
--> Fondliga 29. kolo (I - 2007)
--> Fondliga 28. kolo (IV - 2006)
--> Fondliga 27. kolo (III - 2006)
--> Fondliga 26. kolo (II - 2006)
--> Fondliga 25. kolo (I - 2006)
--> Fondliga 24. kolo (IV - 2005)
--> Fondliga 23. kolo (III - 2005)
--> Fondliga 22. kolo (II - 2005)
--> Fondliga 21. kolo (I - 2005)
--> Fondliga 20. kolo (IV - 2004)
--> Fondliga 19. kolo (III - 2004)
--> Fondliga 18. kolo (II - 2004)
--> Fondliga 17. kolo (I - 2004)
--> Fondliga 16. kolo (IV - 2003)
--> Fondliga 15. kolo (III - 2003)
--> Fondliga 14. kolo (II - 2003)
--> Fondliga 13. kolo (I - 2003)
--> Fondliga 12. kolo (IV - 2002)
--> Fondliga 11. kolo (III - 2002)
--> Fondliga 10. kolo (II - 2002)
--> Fondliga 9. kolo (I - 2002)
--> Fondliga 8. kolo (IV - 2001)
--> Fondliga 7. kolo (III - 2001)
--> Fondliga 6. kolo (II - 2001)
--> Fondliga 5. kolo (I - 2001)
--> Fondliga 4. kolo (IV - 2000)
--> Fondliga 3. kolo (III - 2000)
--> Fondliga 2. kolo (II - 2000)
--> Fondliga 1. kolo (I - 2000)