AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Podílové fondy - Fondy fondů

Fondy fondů

Fondy fondů investují většinu svých prostředků do podílových listů a akcií jiných podílových fondů. Dvojnásobné rozložení má snižovat riziko. Minimální investiční horizont fondů fondů závisí na jejich strategii. U nejčastější akciové strategie se doporučují nejméně pět let. U převážně dluhopisově zaměřených fondů stačí dva roky. Historie českých fondů fondů zatím nedělá dobrou reklamu.

U fondů fondů dochází k dvojnásobnému vršení poplatků, protože se platí vstupní a správcovské poplatky nejen svému fondu, ale i dalším fondům, do kterých fond investuje. Investor by měl dobře znát investiční strategii svého fondu, případně i investiční styl portfolia manažera fondu. Měl by vědět, jestli je investováno do fondů konzervativních, nebo naopak agresivních růstových fondů. Tam i přes onu velkou diverzifikaci může dojít k velkému propadu, což se dělo a děje.

V roce 2003 měly tyto fondy velmi krátkou historii, která se datovala právě do období, kdy padaly téměř všechny akcie, bez ohledu na kontinent nebo obor. Bohužel české fondy fondů mají za sebou většinou pouze tento úsek činnosti, a proto i výnosy od vzniku fondu jsou výrazně v červených číslech. Ale ani v letech následujících se z těchto děsivých hlubin tyto fondy nedokázaly dostat.

První, a na svou dobu úspěšnou, vlaštovkou byl na konci roku 1999 Fond fondů První investiční (v září 2003 byl sloučen do fondu ČSOB akciový mix). Během prvních měsíců získal téměř dvacet procent. To už je však dávná historie a stejně jako ostatní dva české fondy fondů ztrácel vytrvale každoročně přibližně 25%. Nejhorší z fondů byl Globaltrend FF České spořitelny, který zkrátil své podílníky za svoji existenci o téměř 60% jejich vkladu. Během posledního roku (2003) akciové trhy silně rostly a snižovaly ztráty posledních let. Tento trend se ale u fondů obecně příliš neprojevil a ty se pohybují nadále na svých dlouhodobých dnech.

Do dnešní doby oba tehdejší hlavní fondy nepřežily. Globaltrend od ČS byl nahrazen akciových Global Stocksem, který velmi úspěšně implementoval předchozí mizerné výsledky.

Akciové fondy k 3. říjnu 2003

Název Kurz ČOJ (mil.Kč) Výnos za rok Výnos 3 roky Vstup Správa
IKS Fond fondů 0,5608 161,3 6,6 % -43,9 % 0 (3 %)* 1,65 %
ISČS Globaltrend FF 0,4179 121,5 7,0 % -57,7 % 1,75 % 1,75 %

Pozn.: Tento článek byl uveřejněn dne 12. 10. 2002 na stránkách finance.centrum.cz, v roce 2003 a 2012 byl částečně upraven a aktualizován.