AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Podílové fondy - Garantované fondy

Garantované fondy

Vzhledem k velmi nízkým úrokovým sazbám nelze v nejbližší době očekávat zajímavější výnosy u fondů peněžního trhu či fondů dluhopisových. Nejvyšší výnosy v sobě dlouhodobě skrývají akcie. Ty však vzhledem k divokým turbulencím minulých let nebudí příliš důvěru investorů.

Východiskem z této situace se mohou stát garantované fondy (též zajištěné nebo klik fondy). Spojují v sobě, v dnešní době tolik žádanou jistotu, i možnost účastnit se na růstu akciových trhů.

Princip fondu je dán určitou garancí, která po určité době zabezpečuje pro investora minimálně plnou návratnost vložených prostředků. Nelze tedy prodělat ani při dalších propadech akciových trhů. Pokud půjdou akcie nahoru, výnosy fondů porostou též. Ne však stejným tempem, nýbrž jen částečně. Růst výnosů pro investora bývá většinou limitován například maximálním ročním zhodnocením nebo procentním krácením výnosů. Nicméně i při 100% garanci je třeba počítat se ztrátou vstupního poplatku (až 3 %), a že díky inflaci znamená 100% garance vkladu 15-20% reálnou ztrátu vkladu.

Fond zabezpečuje garanci umístěním většiny aktiv do nástrojů peněžního trhu. To přinese jistý, byť ne velký zisk. Zbývající část aktiv je umístěna v opcích na určité akciové indexy, které v dobách růstu přináší díky pákovému efektu výrazné zisky do majetku fondu.

Garance je postavena na určitou délku investice. Proto jsou fondy často prodávány v upisovacím období a měly by být drženy po celou délku investice. Tuto dobu určuje správce fondů a pohybuje se obvykle kolem 3 - 6 let. Je možné prodávat podíly dříve, ale je nutno počítat s poplatky či ztrátou garance. Každý z těchto fondů je dosti individuální (podkladové akciové indexy, míra zajištění, možnost ztrát či minimální zisk, omezení zisků, doba investice, poplatky, možnost předčasného odkoupení...), proto se vyplatí důkladně prostudovat statut fondu.

Garantované fondy se ve světě a inásledně i u nás staly oblíbené díky své bezpečnosti a jednoduchosti. Přesto tradičních garantovaných fondů v nabídce českých investičních společností mnoho nenajdeme. Nejvíce jich má sice ČSOB, ale systém jejich fondů je leckdy od akciových trhů dost odtržen a konstrukce výnosů připomíná spíše předpověď počasí než participaci na akciových indexech. Ze zahraničních fondů operujících u nás lze uvést produkty ING investment a HSBC, které jdou při dosti velké trpělivosti koupit v České spořitelně.

Pozn.: Tento článek byl uveřejněn v roce 2002 na stránkách finance.centrum.cz, v roce 2003 a 2012 byl částečně aktualizován.