AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Osobní shrnutí typů podílových fondů

Jednotlivé typy fondů jsem snad představil dostatečně. Nyní už provedu pouze shrnutí s mými osobními postoji k jednotlivým typům fondů. Jednoslovně shrnuto: fondy peněžních trhů - NE, dluhopisové - dle situace na trhu, akciové - spíše NE, smíšené - NE, fondy fondů - rozhodně NE, garantované - dle konstrukce výnosu. Podrobněji dále.

Fondy peněžního trhu

Kdysi vhodné na krátkodobé uložení peněz. V mém portfoliu se objevily fondy KBC a IKS-KB. Z IKS-KB jsem anštěstí utekl chvíli před skandálním 15% propadem. Neměl by klesnout, ale stejně tak z Vás nikdy neudělá milionáře (pokud nevložíte 990 tisíc). Dnes je jednoznačně válcují spořící účty.

Výhody: Na co si dát pozor:

Dluhopisové fondy

I když jsou tyto fondy představovány jako výnosná a bezpečná investice, občas nastane období, kdy pro samé mínusy nevíte kam koukat dřív (a toto období nedávno probíhalo). Zálleží an situaci, kdy by se jim bylo záhodno vyhýbat velkým obloukem. Výnos v dluhopisech je dlouhodobě vyšší než výnosy na bankovních účtech či termínovaných vkladech. Kurz dluhopisových fondů však ovlivňuje pohyb úrokových měr. Pokud úrokové míry klesají, cena dluhopisů stoupá a tím i hodnota fondů (toto jsme zažívali minulé roky). Pokud jsou naopak úrokové míry na dně (jako teď), tak při stoupajících úrokových mírách dluhopisy klesají. Tento vztah je silnější tím více, čím mají dluhopisy delší dobu splatnosti. Já jsem měl z dluhopisů jen ty povodňové.

Na co si dát pozor:

Akciové fondy

Akciové fondy lze doporučit hlavně začátečníkům. Většinu hlavních fondů lze nahradit jednotlivými akciovými instrumenty (od akcií po indexové akcie či indexové fondy). Výjimkou jsou specializované fondy nabízející portfolio, pro které zatím nenajdete alternativu (např. polské či maďarské akcie). A pak je samozřejmě překážkou malá část peněz určená na akciové investice, protože 10 tisíc se prostě diverzifikovat dobře nedá.

Fondy nenabízejí nic navíc oproti nákupu jednotlivých akcií na burze, protože:

Já jsem také bohužel ve svých začátcích koupil několik akciových fondů. Všech jsem se ale zbavil. Akciové fondy Hypovereinsbank byly moji nejhorší investicí v životě, a to trhy nezaznamenaly nějaké extrénmní propady. Jediné z fondů, na čem se vydělalo slušně a bezpečně, bylo otevírání investičních fondů. Ale to jsem je kupoval s diskontem až desítek procent. Jako byste dnes kupovali fond, ale místo 3%-ního poplatku byste dostali slevu ve výši 40 %.

Smíšené fondy

Smíšené fondy jsou záležitostí jejich charakteru a a portfoliomanažere, což je věc problematická. Většinou tyto fondy anoncují, že nakupují akcie, když rostou a dluhopisy, když akcie klesají. Toto nedokážou ani náhodou (čest výjimkám) a ty největší nárůsty akciových trhů promeškají. Pokud už fondy, je jistější koupit raději jednotlivé druhy fondů podle teorie portfolia a ty držet dlouhodobě.

Fondy fondů

Hlavním specifikem tohoto typu fondů je to, že platíte všechny poplatky dvakrát. Tím můžete přicházet i o více než 5 % ročně! Většinou portfolia jednotlivých fondů v portfoliu jsou stejně podobné, takže existence fondů je zcela zbytečná. Raději vyberte důvěryhodný fond s podobnou investiční strategií.

Garantované fondy

Garantované fondy sice většinou garantují podílníkům, že i v nejhorším případě neprodělají nebo dokonce získají určitý minimální zisk. Ten však ztratíte často už jen na vstupních a výstupních poplatcích. Fondy však stejně tak omezují dosti silně možnost vyšších zisků. Vzhledem k tomu, že akcie často několik období stagnují a pak během několika týdnů vystřelí strmě vzhůru, je takové omezení dosti významné.

Na co si dát pozor: