AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Podílové fondy - Smíšené fondy

Smíšené fondy

Smíšené (balancované) fondy investují do všech nástrojů peněžního a kapitálového trhu. Rozložení portfolia záleží na investiční strategii jednotlivých fondů. Jsou tedy vhodné i pro klienty, kteří raději přenechají své finanční prostředky, včetně volby jejich rozložení, na investiční společnosti.

U tohoto druhu fondů jsou velké rozdíly. Původní princip byl jednoduchý. Investovat vše do akcií, když trh roste a jeho propad přečkat v dluhopisech s jistým profitem. Ze zkušeností i mnoha výzkumů bylo však potvrzeno, že dlouhodobě neexistují nadprůměrné smíšené fondy. A právě takto aktivně řízené fondy, díky transakčním nákladům spolu s nevyhnutelnými špatnými rozhodnutími, často končí hluboko v poli poražených.

Jsou i fondy, které mají podíl akcií, obligací a nástrojů peněžního trhu pevně fixovány. Jsou tak vlastně obdobou nákupu více druhů fondů v jednom. Většina fondů se pohybuje někde mezi, mají statutem stanoveno určité rozpětí podílu portfolia pro akcie, obligace a peněžní trh. Mezi extrémy se pohybují i výsledky.

Například rok 2003 mohl přinést podílníkům zisk přes 20 procent (IKS Balancovaný), stejně tak jako pravidelné ztráty desítek procent (Pioneer Trust). Vzhledem k tomu, že akciové indexy přidaly 20 - 50 %, jsou výnosy kolem nuly typickým výsledkem nefunkčnosti této strategie. Kdy jindy by měly smíšené fondy připsat slušný výsledek než v této době. Momentálně na sklonku roku 2012 mají smíšené fondy roční zhodnocení velmi vysoké, neboť v posledním roce zaznamenaly vysoké výnosy jak dluhopisy, tak i akcie. I když hlavně kvůli výrazným poklesům v předchozích letech, kde jen dohánějí minulé ztráty.

U nás byl vznik smíšených fondů, vedle nezkušenosti a malé nabídky investičních společností, do jisté míry i nutnost. Není možnost na českém trhu najít dostatečné množství investičních příležitostí, které by umožňovaly vytvoření alespoň základních druhů akciových fondů, neboť u nás bylo a stále je minimum likvidních akciových titulů. V dnešní době však je tento nedostatek nahrazován akciemi z přilehlých regionů.

Hlavní boom smíšených fondů nastal v důsledku otevírání kuponových fondů. Ty měly původně v portfoliu pouze akcie získané z kuponové privatizace. Postupem času byly kvůli dostatečné likviditě při otevření nuceny převést část portfolia do dluhopisů a nástrojů kapitálového trhu. Z toho důvodu téměř všechny otevřené fondy jsou vedeny jako smíšené a postupně hledaly dlouho své ukotvení a investiční strategii (2.SPF > ISČS-Sporomix3; SPIF-Všeobecný > ISČS-Sporomix5; fondy IPB a ČSOB).

Délka existence, vývoj a stabilita portfolia a strategie fondu by měla být jedním z hlavních aspektů při rozhodování o investování do těchto fondů. A právě to většině českých smíšených fondů zatím chybí. Proto by měl každý investor přistupovat k těmto fondům opatrně a bedlivě sledovat jejich historii. Dále je třeba si uvědomit svůj investiční horizont a přístup k riziku. Investory s délkou investice nad 10 let by se ale nemusí bát mít větší část portfolia v akciích.

Smíšené fondy k 31. prosinci 2003

název majetek (mil Kč) kurz výnos za rok podíl akcií vstup / odkup správa
IKS balancovaný konzervat 2 100 1,5165 10,3 % 10 % 1,0 % 2,0 %
IKS balancovaný dynamický 2 960 2,4364 11,7 % 60 % 2,0 % 1,6 %
ISČS Vyvážený MIX 1 575 1,2634 12,2 % 33 % 1,5 % 1,0 %
ISČS-řízených výnosů 500 1,4162 2,37 % 2 % 1,0 % 1,5 %
Pioneer (Trust) dynamický 1 529 0,99953 14,1 % 55 % 3,0 % 2,0 %
ČSOB středoevropský 825 1,4169 17,58 % 45 % 2,0 % 2,0 %

Pozn.: Tento článek byl uveřejněn dne 12. 10. 2002 na stránkách finance.centrum.cz, v roce 2004 a 2012 byl upraven a aktualizován.
Pozn.2: Současná výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí a hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat. Není zaručena plná návratnost původně investované částky.