AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Úvod do podílových fondů

V pradávných letech 2002 a 2003 jsem sepsal pár článků pro Netcentrum, z čehož vybírám sérii o podílových fondech.

Obsah:
1. Úvod do podílových fondů
2. Fondy peněžního trhu
3. Dluhopisové fondy
4. Smíšené fondy
5. Akciové fondy
6. Fondy fondů
7. Garantované fondy
8. Fondliga (principy a výsledky)


Vzhledem ke klesajícím výnosům na termínovaných vkladech, roste zájem investorů o výnosnější možnosti uložení peněžních prostředků. Mimo stavební spoření a penzijní připojištění je pro běžného investora nejsnadnější investovat do otevřených podílových fondů. V následující sérii článků se pokusím přiblížit základní možnosti, výhody a nevýhody tohoto investování.

Podílové fondy jsou zcela běžným a velmi oblíbeným prostředkem kolektivního investování v západních zemích. Jenom v Evropě je více než dvacet tisíc fondů. V USA v nich mají lidé uloženu třetinu svých úspor.

Investoři se snaží přirozeně dosáhnout co nejvyššího výnosu. To splňují zejména akciové fondy, které dosahují často zisků v řádu desítek procent. Nikdy se však nesmí zapomenout, že vyšších výnosů je dosahováno při vyšším riziku! Díky možnosti povinného zpětného odkupu se investor může ke svým penězům dostat ze zákona nejpozději do 30 dnů.

Každý by měl nejprve uvážit, zda patří mezi konzervativní investory (tj. preferuje menší výnos s větší jistotou) nebo mezi agresivní investory a je ochoten kvůli možnosti získání nadprůměrných výnosů podstoupit větší riziko. Přístup investora závisí též na jeho momentálních finančních cílech a časovém období, po které je schopen postrádat investované peníze (tzv. investiční horizont). Obrovský počet fondů umožňuje každému vybrat si investice odpovídající jeho představám a požadavkům. V každé bankovní pobočce lze koupit řadu fondů dceřiných investičních společností. Stále více jsou nabízeny i fondy renomovaných zahraničních firem.

Základní druhy fondů

Fondy peněžního trhu - investují do nástrojů peněžního trhu (vkladové účty, pokladniční poukázky, krátkodobé obligace). Cena podílového listu (PL) by měla mírně a stabilně růst, většinou mírně nad úrovní inflace. Jsou alternativou uložení peněz na termínovaných vkladech, ale teoreticky při mírně vyšším výnosu a lepší likviditě. V první půlce dekády byly nejoblíbenějším typem fondů, ale v posledních letech je válcuje boom spořících účtů, keré mají ještě lepší likviditu a trumfují kupodivu i výnosem. Navíc díky riskantnějším investicem prolomily tyto fondy i tabu nezáporných výnosů. Nyní se výnosy pohybují kolem 0 - 1 % ročně.

Obligační/dluhopisové fondy - investují do dluhopisů s různou dobou splatnosti. Cena PL podléhá i významným výkyvům. Výnosy dosahují 0 - 4 % ročně.

Akciové fondy - investují především do akcií. Cena PL může i delší dobu a výrazně klesat. Nicméně v dlouhodobém horizontu je uložení peněz do akcií nejvýnosnější formou zhodnocení peněz.

Smíšené/balancované fondy - investují do obligací a akcií. Jejich poměr se někdy manažeři snaží měnit v závislosti na vývoji trhů.

Fondy fondů - investují své prostředky do jiných fondů. Majetek fondu je tak dostatečně rozložen do mnoha nástrojů, což vede k dalšímu snížení rizik, ale také ke zvýšení poplatků.

Tyto základní typy fondů jsou nejrůznějšími způsoby modifikovány. Mohou se zaměřit pouze na určitý druh investic, investovat pouze do určitých zemí či odvětví. Důležitým aspektem pro investora je, zda fond investuje v zahraničních měnách. Investor tak podstupuje i kurzové riziko, které může snížit dosažený zisk. V dobách posilující koruny se výrazně srazí výkonnost takto vedených fondů. Majetek investorů není nijak ze zákona pojištěn, proto hraje důležitou roli při výběru fondu i solidnost jeho správce. Správci fondů se sdržují v Asiciaci pro kapitálový trh ČR (www.akatcr.cz).

Podrobnější informace o dlouhodobých výnosech jednotlivých druhů fondů naleznete ve Fondlize.

Druhy fondů a jejich rizikovost a výnosnost

Typ fondu Riziko Výnosy Investiční horizont
peněžního trhu malé minimální 6 měsíců
obligační střední nízké-střední 2 roky
smíšené střední střední 3 roky
fondy fondů střední-vysoké nízké-střední 3 roky
akciové vysoké vysoké 10 let

Pozn.: Tento článek byl uveřejněn dne 18. 3. 2002 na stránkách finance.centrum.cz, v roce2012 byl částečně upraven a aktualizován.
Jedna poznámka - než kupovat fondy fondů, fondy akciové či dokonce fondy smíšené, vrhněte se raději na burzu přímo. Naopak pro držbu dluhopisů jsou dluhopisové fondy dobré. Na tomto trhu sami moc nezmůžete. Ale ani moc nevyděláte. To už pro klid duše můžete jít rovnou na spořící účty.