AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Otevřené podílové fondy

Otevřené podílové fondy

V letech 2002 a 2003 jsem psal články pro Netcentrum, z čehož vybírám serii o podílových fondech. Tyto články byly v roce 2012 zaktualizovány. Gró zájmu, výnosy, pak přináší v pravidelném přehledu Fondliga.

Úvod do podílových fondů
Vzhledem ke klesajícím výnosům na termínovaných vkladech, roste zájem investorů o výnosnější možnosti uložení peněžních prostředků. V následující sérii článků se vám pokusím přiblížit základní možnosti, výhody a nevýhody tohoto investování...

Fondy peněžního trhu
Fondy peněžního trhu byly pro české investory nejoblíbenějším druhem fondů. To už je dávno minulost...

Dluhopisové fondy
Dluhopisové fondy by měly být dobrou kombinací pro ty, co chtějí dosáhnout vyšších výnosů než u bank či fondů peněžního trhu, ale zároveň nechtějí podstupovat riziko významných ztrát...

Smíšené fondy
Smíšené (balancované) fondy investují do všech nástrojů peněžního a kapitálového trhu. Rozložení portfolia záleží na investiční strategii jednotlivých fondů. Jsou tedy vhodné i pro...

Akciové fondy
Akciové fondy investují zejména do českých a zahraničních akcií. Kurzy mohou i delší dobu klesat. Přesto jde v dlouhodobém horizontu o nejvýnosnější zhodnocení...

Fondy fondů
Fondy fondů investují většinu svých prostředků do podílových listů a akcií jiných podílových fondů. Dvojnásobné rozložení snižuje riziko a zdvojnásobuje poplatky...

Garantované fondy
Vzhledem k velmi nízkým úrokovým sazbám nelze v nejbližší době očekávat zajímavější výnosy u fondů peněžního trhu či fondů dluhopisových. Nejvyšší výnosy v sobě dlouhodobě skrývají...

Fondliga (principy a výsledky)
Fondliga je nezávislé a mirasovské hodnocení výkonnosti otevřených podílových fondů. Princip je, jak již z názvu vidno, částečně přizpůsoben tabulkám sportovních zápasů. V zahraničí je tento typ soutěživého srovnávání fondů velmi oblíbený. Výsledná tabulka tak není plná procent, nýbrž je uvedeno pouze pořadí, název fondu a počet bodů s výnosem.