AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Nástroje investora - Indexové akcie

Indexové akcie, certifikáty, ETF

Indexové akcie (certifikáty a dnes v podstatě i ETF) představují cenný papír, které v sobě zahrnují diverzifikované indexové portfolio podle podkladového indexu. To vše je obsaženo v jednom cenném papíru, což představuje získání celého souboru společností jen jednou transakci a jedním poplatkem.

Význam

Po celém světě roste poptávka po nových a efektivních investičních nástrojích. Mezi nejúspěšnější produkty tohoto typu patří indexové akcie. Jejich hlavní výhodou je zajištění diverzifikace, jednoho z nejdůležitějších aspektů úspěšného investování. Investoři, kteří mají ve svém držení tyto cenné papíry, tak významně sníží vliv volatility cen akcií jednotlivých společností na své investice. Indexová akcie zajistí stejný výkon (zisk nebo ztrátu) jako má podkladový index a odpadá tak nutnost analyzovat jednotlivé společnosti, jejich vztah k indexu a pravidelné změny zastoupení těchto akcií v indexu.

Historie obchodování indexových akcií není příliš dlouhá. Obchodování s nimi začalo vesměs ve druhé polovině roku 1998 a jsou kótovány na American Stock Exchange (AMEX). V portfoliu jsou zastoupeny jednotlivé cenné papíry tak, aby struktura portfolia přesně odpovídala skladbě příslušného indexu. To zajišťuje majitelům indexových akcií dvě věci. Za prvé, vývoj ceny, který téměř přesně kopíruje vývoj hodnoty daného indexu a za druhé, nárok na dividendový výnos, který vyjadřuje součet vyplácených dividend jednotlivých společností patřících do indexu. Tato dividenda bývá vyplácena v pravidelných intervalech.

Hlavní výhody

Specifika

Existuje několik zásadních odlišností, které činí indexové akcie výhodnější než indexové fondy (řízené fondy, jejichž portfolio odpovídá složení jednotlivých indexů). Mezi jejich největší odlišnosti patří způsob stanovení ceny, doba obchodování a velikost poplatků. S rozvojem ETF (burzovně obchodovaných fondů) všechny tyto nevýhody zmizely.

Nabídka

Díky širokému spektru titulů obchodovaných na hlavních akciových trzích ve Spojených státech je i nabídka indexových akcií dostatečně široká a zohledňuje jak oborové a národní rozdělení, tak i příslušnost kótovaných společností k hlavním indexům trhu.

Čisté jmění

Stejně jako u podílových fondů je i u indexových akcií jedenkrát za den vypočítána hodnota čistého obchodního jmění (NAV - net asset value). Vychází ze závěrečných cen jednotlivých akcií, ke kterým je připočtena výše dividend a naopak jsou odečteny poplatky za správu investiční společnosti.

Hlavní indexové akcie

Nasdaq 100-Share (QQQ) - na index Nasdaq 100
Diamonds (DIA) - na index Dow Jones Industrial
Spiders (SPY) - na index S&P 500
MidCap SPDRs
SPDRs odvětvové indexové akcie
WEBS regionální indexové akcie
Merril Lynch odvětvové akcie nové ekonomiky

PowerShares Nasdaq-100 (QQQ)

Nákupem indexové akcie PowerShares Nasdaq-100 investujete současně do stovky největších a nejaktivnějších společností, které se obchodují na elektronickém mimoburzovním trhu Nasdaq a které jsou zahrnuty do báze indexu Nasdaq100. Nasdaq100-Share se obchoduje na American Stock Exchange (AMEX) pod symbolem QQQQ.

Burza American Stock Echchange (AMEX)
Sponzor Nasdaq-Amex Investment Product Services, Inc.
Správce Nasdaq-100 Trust
Depozitář State Street Bank and Trust Company
Podkladové aktivum Nasdaq-100 Index
Doba trvání investiční společnosti minimálně do konce 21. století
Přibližný poměr ceny k hodnotě Nasdaq100 1/40

DIAMONDS (DIA)

Po více než stoleté historii indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA), nabídla společnost Dow Jones & Company, Inc. spolu s The Wall Street Journal možnost obchodovat jeden z nejsledovanějších akciových indexů jako indexovou akcii, jejíž označení je DIAMONDS (DIA). Tento titul je kótován na American Stock Exchange (AMEX). Umožňuje nakupovat a prodávat všechny akcie zahrnuté do skladby indexu Dow Jones Industrial Average v rámci jedné emise. Obchodování s DIAMONDS bylo zahájeno 20. ledna 1998.

Burza American Stock Echchange (AMEX)
Sponzor PDR Services LLC
Správce DIAMONDS Trust
Depozitář State Street Bank and Trust Company
Podkladové aktivum Dow Jones Industrial Average
Doba trvání investiční společnosti minimálně do konce 21. století
Přibližný poměr ceny k hodnotě DJIA 1/100

SPDR / Spiders (SPY)

Indexová akcie podložená indexem Standard & Poor’s 500 Composite nabízí investování do vývoje vedoucích společností všech amerických trhů a oborů. Index S&P 500 je jako benchmark amerického akciového trhu nejvíce používán profesionálními investory. Spiders jsou obchodovány na American Stock Exchange pod označením SPY.

Burza American Stock Echchange (AMEX)
Sponzor PDR Services LLC
Správce The SPDR Trust
Depozitář State Street Bank and Trust Company
Podkladové aktivum S&P 500 Composite Stock Price Indexâ
Doba trvání investiční společnosti minimálně do konce 21. století
Přibližný poměr ceny k hodnotě S&P 500 1/10 ($ 140)

MidCap SPDRs

Indexová akcie podložená indexem Standard & Poor’s MidCap 400 umožňuje investovat současně do čtyř set společností se středně velkou tržní kapitalizací. Je kótován na American Stock Exchange pod označením MDY. Poměr ceny k hodnotě S&P 400 MidCap je 1/5.

V posledním desetiletí nastal obrovský rozvoj těchto indexových akcií a ETF. Kromě výše zmíněných TOP druhů si můžete vybrat prakticky jakékoli zaměření na odvětví, velikost, region. Google pomůže. Mezi nejstarší průkopníky patří níže uvedené.

Select Sector SPDRs - indexové odvětvové akcie

Indexové akcie Select Sector SPDRs se začaly obchodovat na American Stock Exchange 22. prosince 1998. Investorům zajišťují sledování výkonu jednotlivých odvětví průmyslu, které jsou vyjádřeny svými indexy.

Název TICKER
Basic Industries Sector (primární sektor) XLB
Consumer Services Sector (služby) XLV
Consumer Staples Sector  XLP
Cyclicals/Transportation Sector (doprava) XLY
Energy Sector (energetika) XLE
Financial Sector (finance) XLF
Industrial Sector (průmysl) XLI
Technology Sector (technologie) XLK
Utilities Sector (utility) XLU

WEBS - regionálně zaměřené indexové akcie

Indexové akcie, souhrnně označované jako WEBS, vytváří skupinu investičních nástrojů, s jejichž pomocí lze investovat do skupiny společností podle geografického hlediska. WEBS svým složením přesně odpovídají indexům společnosti Morgan Stanley Capital International (MSCI), které jsou sestaveny jako benchmarkové indexy jednotlivých zemí. Stejně jako ostatní indexové akcie jsou WEBS obchodovány na AMEXu.

Název Ticker
Australia (Austrálie) EWA
Austria (Rakousko) EWO
Belgium (Belgie) EWK
Canada (Kanada) EWC
France (Francie) EWQ
Germany (Německo) EWG
Hong Kong (Hong-Kong) EWH
Italy (Itálie) EWI
Japan (Japonsko) EWJ
Malaysia (Malajsie) EWM
Mexico (Mexiko) EWW
Netherlands (Nizozemí) EWN
Singapore (Singapur) EWS
Spain (Španělsko) EWP
Sweden (Švédsko) EWD
Switzerland (Švýcarsko) EWL
United Kingdom (Velká Británie) EWU

Zdroj: www.investice.cz