AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Investoři - Charles Dow

Charles Dow

Životopis

Charles Dow se narodil 6. listopadu 1851 ve Sterlingu ve státě Connecticut. Po celý život pracoval jako reportér. Roku 1872 získal práci v “The Spriengfield Daily Republican” a obrátil celé město na stranu republikánů. Zde zůstal do roku 1875, kdy se odstěhoval na Rhode Island a začal pracovat jako noční reportér pro “The Providence Star”. Po zániku tohoto deníku v roce 1877 pracoval dva roky v “The Providence Journal”.

V roce 1879 Dow na žádost Journalu navštívil Leadville, město, ve kterém byly objeveny diamanty. V tu dobu bylo Leadville nejznámější hornické město v zemi. Zde se Dow seznámil s předními finančníky a začal se orientovat na zprávy ze světa financí. Zabýval se finančními aspekty rozvoje těžby.

Roku 1880 se přestěhoval do New Yorku, kde si na Wall Street našel práci jako zpravodaj zabývající se důlními akciemi. Brzy se stal známým reportérem schopným odborných finančních analýz. Byly mu také svěřovány tajné informace.

Okolo roku 1880 Dow pracoval pro zpravodajskou agenturu “The Kiernan News Agency”, kde se setkal s Edwardem D. Jonesem, spolupracovníkem už z Providence.

V roce 1882 spolu založili společnost Dow Jones & Company. Jones zůstal ve společnosti do 9. listopadu 1899. Společnost se zabývala shromažďováním a zpracováváním finančních zpráv a doručováním těchto zpráv finančním institucím. Oba, Dow i Jones, sbírali novinky a večer zpracovávali zprávy na příští den. Jejich první kancelář byla umístěna vedle nynější NYSE. V roce 1884 se společnost rozrostla - Dow a Jones již nesbírali nové zprávy sami, ale zaměstnávali poslíčky a pracovníky pro shromažďování nových zpráv. Každý zaměstnanec společnosti se snažil získávat nové předplatitele zpravodajství a dostával za to provizi.

Roku 1883 Dow Jones & Company začala tisknout noviny obsahující denní zprávy. Tyto noviny byly předchůdcem “The Wall Street Journal”.

Od prosince 1885 do dubna 1891 byl Dow členem New York Stock Exchange. Stal se společníkem v Goodbody, Glynn & Dow. Jednalo se o výhodnou spolupráci, protože členy NYSE se mohly stát pouze američtí občané, a tak se Goodbody – irský přistěhovalec – nemohl kvalifikovat jako člen. V roce 1891, kdy Goodbody získal americké občanství, Dow z burzy odešel.

8. července 1889 byl poprvé vydán “The Wall Street Journal”, vydavatelem byl Dow. Jones se staral o organizační záležitosti. Až jako vydavatel The Wall Street Journal, byl Dow schopen uveřejnit své studie o financích a investicích.

Charles Dow zemřel v roce 1902 ve věku 51 let.

Teorie

Podle Dowových poznámek v “The Wall Street Journal” několik analytiků odvodilo jeho teorii. Tuto teorii tedy nevytvořil Ch. Dow sám, ale pouze zpracovával své studie, na jejichž základě ostatní usoudili, že jde o přesvědčivou teorii. Teorie byla vykládána různě, ale její podstata je přibližně následující:

Sleduje tři základní pohyby křivky:

Podle teorie musí indexy Industrial Average a Railroad Average navzájem potvrdit směr průběhu, aby se jednalo o spolehlivý tržní signál směru.

V případě, že se křivka během několika týdnů a déle pohybuje v omezeném rozpětí přibližně 5%, byla podle teorie stanovena linie a začíná akumulace nebo distribuce. Když oba indexy prolomí tuto linii směrem nahoru, značí to podle teorie začátek nakupování a ceny akcií by měly růst. Naopak prolomí-li oba indexu tuto linii směrem dolů, nastává čas prodejů a ceny by měly klesat. V případě, že danou linii protne pouze jeden z indexů, je podle teorie tento pohyb nepřesvědčivý.

Objemům obchodů v teorii:

Aktivní tituly s velkou tržní kapitalizací obvykle korelují s pohybem indexů. Ovšem výkon jednotlivých titulů se může lišit od výkonu indexu vzhledem ke specifickým událostem, které ovlivňují ten který titul.

V pozadí teorie stojí skutečnost, že průmysl a doprava na sobě nejsou vzájemně závislí. Nicméně, aby se mohly dostat průmyslové výrobky na trh, potřebují k tomu dopravu, a tak, když se daří průmyslu, daří se i dopravě. V případě, kdy se jednomu sektoru daří podstatně lépe než druhému, nastává nesoulad. Pokud zaostávající sektor svou ztrátu delší dobu nedorovná, lze očekávat na trhu výrazný obrat.

Pro potvrzení změny směru není potřeba, aby oba indexy protnuly linii zároveň, ovšem druhý index by následovat dříve, než se první index znovu vrátí do pásma.

Doweova teorie také říká, že by se měly používat pouze konečné denní ceny, protože ty reflektují cenovou hladinu, která informuje investory o jejich pozici přes noc.

Býčí (rostoucí) trh
1) První fáze býčího trhu je akumulace. Ta nastává , když jsou ceny akcií nízko a finanční zprávy nevypadají dobře. Nicméně prozíraví investoři využívají této fáze a výhodně nakupují akcie.
2) Druhá fáze býčího trhu je charakteristická zvýšenou aktivitou, rostoucími cenami a lepšími finančními zprávami.

Medvědí (klesající) trh
1) První fáze medvědího trhu je distribuce. V této fázi prozíraví investoři využívají neinformovanosti ostatních, kteří mají zájem koupit akcie, a začnou jim tyto akcie prodávat. Následuje přesycení trhu a ceny klesají. Šance na realizaci vysokých zisků se snižuje.
2) Druhá fáze medvědího trhu je charakteristická panickým prodejem. Ceny klesají a investoři se snaží vystoupit z pozic.
3) Třetí fáze je charakteristická dalším oslabováním a erozí cen. Tituly nižší kvality snižují zisky z předešlých býčích trhů. Objevuje se velké množství pro trh negativních zpráv.

Zdroj: www.investice.cz