AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Knihy

Knihy o investování

Pár užitečných až beletristických knížek o investování, které považuji za nejzajímavější pro akciové začátečníky. Spíše jde o knihy z ranku fundamentálních analýz. První dvě jsou pohodové čtivo. Milovníci komodit, technických analýz, malování grafů a věštění z koule pak najdou mnohem širší knižní repertoár (koneckonců je to jediná věc na technické analýze, na které lze být opravdu dlouhodobě v plusu), ale tyhle praktiky tady moc nepraktikujeme, takže ty hledejte jinde.

Daniel GLADIŠ - Naučte se investovat

(2. rozšířené vydání)
stran 176, nakladatelství Grada

Hodně srozumitelná a přitom stručná publikace o investování. Autor je vyznavačem fundamentální analýzy, kterou velmi prakticky popisuje, včetně skutečných ukázek hledání "levných" akcií.

Obsah: Investice a spekulace, Vnitřní hodnota, Investiční filozofie a strategie, Hodnotový screening, Investiční proces, Psychologie investování

Cena 166 - 219
Průvodcem investování pro finanční nezávislost vám bude tato publikace. Autor vás povede tak, že se naučíte rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, naučíte se správně chápat riziko, odhadovat vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat mezi investičními strategiemi. Na konkrétních příkladech se naučíte zvládnout investiční proces i psychologii investování, vyhýbat se strachu a chamtivosti, brát v úvahu daně a inflaci. Investování není ani věda ani umění, je vysvětleno zasvěceným, ale srozumitelným a běžnému čtenáři přístupným způsobem jako zvládnutelné řemeslo, které se může naučit a úspěšně aplikovat každý. Druhé vydání této velmi úspěšné publikace je rozšířeno o kapitolu – budoucí trendy v investování. (zdroj: grada.cz)

Pavel KOHOUT - Investiční strategie pro třetí tisíciletí

(6. opět zcela přepracované vydání)
stran 296, nakladatelství Grada

Příjemné čtení od Pavla Kohouta, který komentuje finanční dění již pěknou řádku let. Kniha má spíše širší záběr a přináší trochu všeobecnější pohled na finanční dění kolem nás. Nicméně opět srozumitelně napsáno v praktických souvislostech. Obrok je přinášeno přepracované a rozšířené vydání, tak ať máte to poslední, protože Pavel Často a dost významně přepisuje a opravuje své dřívější texty.

Obsah: Investiční principy, Psychologie, Praktická ekonomie pro investory, Politické riziko, Měření investičního rizika, Krachy, Předpovídání výnosů, Investiční strategie

Cena 275 - 400 Kč
Šesté, zcela přepracované vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Jde např. o změnu trendu inflace a měnové politiky, časování trhu, výběr akcií, aktivně řízené fondy. Autor poskytuje čtenáři velmi čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, o moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a o psychologii investování. Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Tento investiční bestseller je určen laikům i profesionálům – finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností. (zdroj: grada.cz)

Benjamin GRAHAM - Inteligentní investor

(s dodatky Jasona Zweiga)
stran 504, nakladatelství Grada

Jakási bible fundamentálních investorů, jejíž autor byl i učitelem Warrena Buffetta. I když poprvé byla napsána v roce 1945, v pětiletých cyklech ji autor doplňoval a upravoval až do své smrti. Do dnešních časů je přiblížena v dodatcích. Ale je samozřejmě psána v americkém prostředí za dávných časů, takže řada věcí asi nenadchne praktičností.

Obsah: Investice vs. spekulace, Opatrný a podnikavý investor, Čeho se vyvarovat, Výběr akcií, Srovnávání, Dividendová politika, Bezpečnostní polštář jako centrální koncept investování

Cena 540 - 749
V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího „guru investování“, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit. Nadčasově platné přístupy Grahamovy filozofie jsou podány formou vhodnou pro laiky a jsou doplněny o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga, který aplikuje Grahamovy moudré rady, analytické přístupy a výstražné příběhy na dnešní tržní podmínky. „Inteligentní investor“ – Grahamova klasika – je nejdůležitější knihou, kterou kdy přečtete o tom, jak dosáhnout svých finančních cílů, překypuje moudrostí a je určena pro opravdové investory, nikoliv pro spekulanty! Bylo již prodáno více než milion výtisků. Warren E. Buffett ji označil za "zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána". (zdroj: grada.cz)

Jeremy SIEGEL - Investice do akcií, běh na dlouhou trať

stran 296, nakladatelství Grada

Kniha plná grafů a tabulek dokládající výnosnost a bezpečnost dlouhodobého investování. Analytické práce a diplomky (včetně mé) odsud rády sosají data o minulosti. Na stará kolena se dostala kniha i do českého překladu.

Obsah: Verdikt dějin, Ocenění, investiční typy a globální trhy, jak ekonomické prostředí ovlivňuje akcie,výkyvy akcií v krátkém období, budování bohatství pomoci akcií

Cena 350 - 450 Kč
Jsou akcie riskantní? Mnoho konzervativních investorů věří, že ano. J. Siegela se snaží dokázat, že tomu tak není, pokud investor dodrží jistá pravidla. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro oprávněnost nákupu akcií je dlouhý investiční horizont. Budete-li trpěliví, máte možnost vybudovat investováním do akcií majetek, jakého nemáte šanci dosáhnout pomocí jiného investičního nástroje. Profesor Siegel ve svém životním díle přináší studie o úspěšnosti investičních strategií na časových řadách dlouhých přes 200 let. Investice do akcií – běh na dlouhou trať lze zařadit mezi investiční bible. Studenti financí, finanční poradci a další zájemci o investování se naučí, jaké faktory mají dopad na ceny akcií, jak se nenechat ovlivnit krátkodobými výkyvy a vyhnout se psychologickým pastím a získají spoustu užitečných rad pro dosažení nadprůměrných výsledků v investování. (zdroj: grada.cz)

André KOSTOLANY - Kostolanyho burzovní seminář

cena 215 - 299,- Kč
stran 288, nakladatelství Grada

Obecnější a beletričtější kniha od guru psychologického investování ve formě dialogu, kde najdete odpovědi i na ty nejtriviálnější otázky. Vesměs vám tu autor sepsuje většinu toho, co jste přečetli o analýzách předtím.
Další českou knihou od Andreho Kostalyho je titul Peníze a burza - umění jak přijít k bohatství (290 stran, 260-320 Kč)

Cena 210 - 300
(Zdroj: linde.cz) Vedle peněz, trpělivosti a štěstí (tři velká G = Geld, Geduld, Glück) je k úspěchu na burze třeba i pěkná porce zkušeností a znalostí. V dialogu sršícím vtipem a ironií je čtenář hravě uveden do velkého světa mezinárodních finančních investic. Série otázek, které si Kostolany pokládá, je téměř nekonečná. Kdo má nějaké úspory bude touto knihou osloven. "Je to umění obchodovat na burze a vždycky vydělat?" André Kostolany odpovídá: "Neumím to vždycky, ale 51krát ze 100 případů ano, 49krát ne. Víte, Voltaire řekl: Je mnohem jednodušší o penězích psát, než peníze vydělat. U mě to je obráceně. Nejdříve jsem musel peníze vydělat, a pak jsem mohl začít o penězích psát. Zaprvé, protože jsem byl nezávislý, zadruhé, protože jsem se dobře naučil, co peníze znamenají a čím je spekulace i burza. Většina lidí, co dnes o penězích píše, ani neví, co je to trh."

Jitka VESELÁ - Investování na kapitálových trzích

nakladatelství Aspi
stran: 780
Asi nejteoretičtější ale nejúplnější publikace o akciových analýzách (fundamentální, technická i psychologická, teorie efektivních trhů a anomálie). I ty nejrůznější ratia mají mnoho poddruhů a zde jsou podrobně nastíněny jejich výpočty. A aspoň z toho pochopíte, proč se jich většina nepoužívá. Kniha se používá k výuce na VŠE.
Dále se v základních kurzech používá ještě obecnější kniha o burzách a investování od Petra Musílka - Trhy cenných papírů.

Cena 610 - 770 Kč
(Zdroj: aspi.cz) Cílem publikace „Investování na kapitálových trzích“ je nabídnout čtenáři ucelený a přitom srozumitelný pohled na problematiku kapitálových trhů, vysvětlit základní a výchozí otázky a aspekty jeho fungování, nicméně ovšem také uvést čtenáře do světa instrumentů (nástrojů), jež jsou na kapitálových trzích obchodovány, a to včetně základních principů jejich analýzy. Závěr knihy přináší bližší pohled na nejdůležitější institucionální investory, kteří se na kapitálovém trhu pohybují, a to včetně podrobnějšího rozboru jejich obecného kriteriálního systému pro výběr investičních instrumentů a sestavování portfolií v podobě výnosu, rizika a likvidity. Ing. Jitka Veselá, Ph.D. působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE. Specializuje se na problematiku kapitálových trhů, zejména pak na oblast analýz cenných papírů.