AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Možnosti investování

Možnosti investování

Možností investic nabízí i český trh nepřeberné množství. Každou je třeba posuzovat ze 3 základních hledisek - výnos, riziko a likvidita (magický investiční trojúhelník). Výběr investičních instrumentů je závislý na životní situaci investora, ale i na jeho nátuře ochotě riskovat. V zásadě jde pouze o několik typů investic. Vše ostatní jsou hybridy, které se snaží spojit výhody ostatních, aby vzniklo něco, co je pro běžného investora neprohlédnutelné. A když tomu klient nerozumí, nemůže se vzpouzet výši poplatků. (napsáno v roce 2003, aktualizováno 2012)

Běžné účty

Běžné účty se používají samozřejmě pouze pro běžné transakce. Úroky jsou zanedbatelné (většinou 0,01 %) a nepokryjí ani poplatky spojené s účtem. Bylo by chybou nechávat na těchto účtech jakoukoliv větší částku. Za výjimku lze považovat některé účty, kde jsou tyto úroky na úrovni spořících účtů či je rovnou suplují. Vklady v bankách jsou pojištěny stoprocentně až do výše 2,5 miliónu korun, tudíž riziko do této výše je dosti malé.
výnosy: žádné; riziko minimální; likvidita okamžitá

Spořící účty

Spořící účty zažívaly svůj boom v posledních letech díky své jednoduchosti, bezpoplatkovosti a obstojným stabilním výnosům vytlačily řadu jiných tradičních alternativ (termínované účty, fondy peněžního trhu).
Pionýrem mezi těmito fondy bylo ING konto, kde se vývoj úroků pohybuje většinou se změnami sazeb ČNB. Nové vznikající banky přicházely s ještě vyššími zhodnocení. Nevýhodou může být, že většinou lze ze spořícího účtu posílat peníze jen na předem určené a nastavené účty.
Naopak ale je třeba si dávat pozor na stanovení úroků a poplatků, protože některé, zejména tradiční, banky používají dosti podrazácké fígle, aby nalákali na vysoké reklamní úroky, které se pak třeba týkaji ale částky mezi 700 až 750 tisíc a vše ostatní úroči minimálně, či tak úročí jen nejnižší zůstatek za určité období.
výnosy: 0,5-1,5 % (přehled úročení); riziko minimální; likvidita okamžitá

Termínované účty

Uložení peněz na termínovaných účtech je již pomalu překonané. Úroky nejsou vyšší než u spořících účtů a zablokované peníze po několik měsíců či let za to většinou nestojí.
výnosy 0,5-2,5 %; riziko malé; likvidita nízká - dle výpovědní lhůty

Stavební spoření

Stavební spoření byl základ každého českého spořícího investora. Je to bezpečné a relativně výnosné. Úroky dosahují už jen 1 % a další procenta přidává státní podpora 2000 Kč. Hlavní zásadou je držet se starých smluv s úročením až 4,5 %, jak to jen jde. Je možno na ně spořit neomezenou dobu do výše cílové částky, která byla často nahodnocená. I když se je nyní snaží stavební spořitelny zoufale vypovídat. Doba, kdy se na stavebním spoření dokázalo vydělat 14 % ročně je již dávno pryč, dnes se dá dostat ke 3,5 %. Nevýhodou jsou zvyšující se poplatky za vedení účtu a při založení (1 % z cílové částky - tady pozor na tlak "poradců", aby cílová částká byla co nejvyšší - z ní mají totiž vypočítávanou provizi). Hlavní nevýhoda je špatná likvidita, kdy peníze jsou zablokovány na 6 let.
výnosy: cca 3 %; riziko malé; likvidita velmi nízká

Penzijní připojištění

Další oblíbená forma investování. Samo o sobě je to spoření na maximálně dlouhou dobu, kde jsou peníze po desetiletí utopeny. Výnosy jsou většinou dosti malé, protože penzijní fondy investují většinu svých prostředků beznadějně do nástrojů peněžního trhu. To je při tak dlouhém horizontu tohoto spoření úplně k ničemu a nepřekoná ani inflaci, jak je vidno na naprosto bídných výsledcích českých fondů za posledních 10 let. Jistou, ale přeceňovanou, výhodou zde je připisovaná státní prémie (90 až 230 Kč dle výše úložky). Pro některé investory je ale lákavá možnost příspěvků zaměstnavatele. Nyní lze investovat již do agresivnějších fondů, přinášející vyšší výnosy.
výnosy: 0-3 % (u akciovějších fondů -30 až +30%); riziko menší až střední (v minulosti proběhlo několik krachů); likvidita minimální

Životní pojištění

Jeden z nejhorších instrumentů, jaký existuje, vyjma investičních zprostředkovatelů, kteří stále nutí do nových a nových smluv, za jejíž podepsání z vás zinkasují odměnu ve výši až dvouroční úložky. Vesměs se opakují nevýhody z penzijního připojištěni, ale zde nemáte žádné prémie (kromě možnosti odpočtu z daní). Naopak platíte částky za všemožné balíky pojištění. O šílených poplatcích za dřívější výběr, ke kterému vás životní situace může přivést ani nemluvě.
výnosy jakékoliv, ty vysoké papírové většinou končí v okamžiku, kdy je chcete vybrat; likvidita mizerná

Fondy peněžního trhu

Byly jednou z nejužívanějších forem investování. Mělo se jednat o bezpečnou investici (pokud se správce fondu nezblázní, jako v minulosti Komerční banka a Česká spořitelna), která nabízí relativně stabilní výnos. Výnosy však poslední roky nepřekračuje ani úroky spořících účtů a horkotěžko si vydělají alespoň na své správcovské poplatky. Neplatí se zde žádné daně, pokud je zainvestováno po dobu alespoň 3 let. Likvidita takovýchto peněz je vcelku rychlá, většina fondů je schopná vyplatit peníze do týdne, maximálně měsíce.
výnosy: 0-2 %; riziko menší; likvidita vysoká; více informací

Dluhopisové fondy

Mělo by jít o relativně bezpečnou formu uložení peněz. Záleží však na druzích dluhopisů, do kterých je investováno. Nejbezpečnější byly státní dluhopisy, což dnes již také není samozřejmostí. Výnosy jsou vyšší než u předchozích instrumentů. Existuje však období (zvyšující se úrokové sazby), kdy ceny dluhopisů padají. V minulosti vykázaly tyto fondy vysoké zisky, ale také silné ztráty. Rozhodně o nich nelze říci, že by šlo o bezpečnou a výnosnou investici i ve střednědobém horizontu. Navíc řada výzkumů ukazuje, že ve dlouhodobém horizontu jsou nejen dluhopisy méně výnosné než akcie, ale i více rizikové a volatilní.
výnosy -3 až 4 %; riziko střední; likvidita vyšší-střední; více informací

Státní dluhopisy

V poslední době Ministerstvo financí vydává dluhopisy i pro drobné investory s nějakým výnosem. Ty s fixním úrokem přináší mizerný výnos, který všeobecně státní dluhopisy po světě nyní mají. Ale čtvrtletně nyní vydává i protiinflační dluhopisy s výnosem inflace + půlprocento (na pokrytí 15% zdanění výnosu), což je nyní nejjistější způsob vykrytí stoupající inflace. Pokud dluhopisy držíte až do konce doby splatnosti, nemusíte se bát poklesů kurzů (pokud emitent nezkrachuje), ale cena dluhopisů s fixním úrokem může v průběhu jeho životnosti dramaticky kolísat.

Dluhopisy

Klasické investice do jednotlivých dluhopisů se u nás v poslední době začaly objevovat, ale pozitivním jevem to není. Důvěryhodné emise jsou vydávány ve vysokých nominálních hodnotách. Veřejnost je ale lákána na dluhopisy malých, často vysoce ztrátových a začínajících se firem, kde ani nabízené úroky klem 6-8 procent zdaleka nevyváží riziko úplné ztráty investice.

Hypoteční zástavní listy

Dluhopisový hybrid, který vydávají hypoteční banky. Mělo jít o bezpečný cenný papír, neboť je zajištěn zástavou nemovitostí. Jak jsme viděli v minulých letech, to rozhodně nemusí být žádná jistota. Tento papír je dostupný i pro běžné investory (například skrze Hypoteční banku). Lze ho kupovat přímo od banky i na veřejných trzích (zde ale likvidita není příliš velká). Výnosy ovlivňuje pohyb úrokových měr a dosahují výše mírně nad výnosy fondů peněžních trhů.
výnosy 1,5-2 %; riziko menší; likvidita malá

Akciové fondy

Fondy investující do akcií přináší nejvyšší výnosy s nejvyšším výnosem, a také v krátkodobějším horizontu s nejvyšším rizikem. Možností výběru těchto fondů je nepřeberné množství. Ale jsou i lepší varianty akciového investování, než nechávat velkou část výnosu na poplatcích fondům a jejich portfoliomanažerům s často podivnou motivací.
výnosy -30 - +30%; riziko vysoké; likvidita vyšší-střední; více informací

Ostatní fondy

Další druhy fondů jako smíšené, či fondy fondů nejsou příliš zajímavé. Čím složitejší konstrukce, tím větší zásahy portfoliomanažera a analytiků, čímž může být zaděláno na mnoho průšvihů. Fondy fondů je již úplná zvrácenost, neboť jen platíte dvojí a dosti vysoké poplatky. V podsekci fondy najdete podrobnější informace k jednotlivým fondům.

Nemovitosti

Nákup nemovitostí není zrovna nejdostupnější investiční instrument. Pro mluví bezpečnost a ochrana proti znehodnocení měny. Výnosy nejsou většinou nijak závratné, poklesy cen při prasknutí realitních bublin také nastanou (naštěstí toto nevidíte každý den v burzovních novinách) a mizerná je i likvidita.

Akcie

Nejzajímavějším a nejvýnosnějším základním způsobem výnosného dlouhodobého investování je přímý vstup na burzu. Není to tak složité, jak se prezentuje. Pokud budete dodržovat pár zásad, nejsou tyto investice rizikovější než nákup akciových fondů a navíc víte, co se děje s vašimi penězi. Dnes je možnost nakupovat akcie ze všech koutů planety. Víc o tom dál...
výnosy -50 - +50%; riziko vysoké; likvidita střední až vysoká