AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Škola investování - Desatero investora

Škola investování 2. - Desatero investora

Několik obecných konstatování, které je vhodné si uvědomit předtím, než se pustíte do investování.

1. V dlouhodobém časovém horizontu jsou akcie nejvýnosnější
Akcie přináší svým vlastníkům dlouhodobě největší výnosy, v průměru 7 až 10 procent. Druhým nejziskovějším aktivem jsou obligace (dluhopisy). Ty však mají dlouhodobé výnosy až o polovinu menší, kolem 5 %. Proto u investic na dlouhou dobu (např. zajištění na důchod), je nákup akcií tou výhodnější variantou. Vysmějte se životním a penzijním pojišťovnám, které Vám slibují úrok kolem dvou procent s tím, že investují do bezpečných instrumentů (vklady u bank a státní dluhopisy).

2. Investice do akcií v krátkodobém časovém horizontu může být riskantní
Každá výhoda sebou nese i nevýhody. V případě vyšších výnosů je to vyšší riziko. V průměru se sice na akciích vydělává až k deseti procentům ročně, ale jsou roky, kdy celý trh klesne o 40 % (1931, 2007) či naopak stoupne o 100 %. I během jediného dne dokázal celý trh spadnout o čtvrtinu (1987). Období, kdy se na akciích dalo prodělat v 10letém horizontu, se však již vyskytují minimálně.

3. Riskantní investice vynáší více
Investoři požadují vyšší úrok za postoupení vyššího rizika. Akcie jsou rizikovější než obligace, a proto i výnos z akcií je vyšší, než z obligací. Stejně tak výnos z dlouhodobých obligací je vyšší než u krátkodobých obligací - čím déle investor musí čekat na vyplacení obligace, tím je větší pravděpodobnost, že nějaká událost znehodnotí investici.

4. Největším determinantem ceny akcií jsou zisky společnosti
Z krátkodobého hlediska má na změnu cen vliv mnoho faktorů – od úrokové míry, chování investorů až po počasí. Z dlouhodobého hlediska ale cenu akcií ovlivňují nejvíce zisky (a dividendy) společnosti a jejich budoucí výhled.

5. Špatný rok pro obligace je dobrým rokem pro akcie
Klasická věta, která platí v jednom ohledu (ale je v řada jiných ohledů ne). Jedním důvodem je to, že když investoři prodávají akcie, přesunují kapitál se do jiných instrumentů, většinou bezpečnějších, což je nejblíže k obligacím, ale i ke zlatu nebo ke kryptoměnám). Podstata spočívá v ekonomickém cyklu: když ekonomika roste, ceny akcií také rostou > ekonomika se přehřívá > zvyšují se úrokové sazby a ceny dluhopisů tím klesají > to utlumuje ekonomický boom a ceny akcií začínají klesat > vysoké úrokové sazby posílají ekonomiku do krize > úrokové sazby klesají a ceny dluhopisů tím rostou > nízké úrokové sazby začínají stimulovat ekonomiku a kurzy akcií začínají růst, atd...

6. Rostoucí úrokové míry mají negativní dopad na obligace
Když úrokové míry rostou, ceny obligací klesají. Pokud má existující obligace fixní výnos (5 %) a vzroste inflace (z 2 % na 4 %), klesne reálný výnos z této obligace (z 3 % na 1 %), a tak klesne její cena (obligace najednou vynáší reálně pouze jedno procento místo dřívějších tří). Naopak, při poklesu úrokových měr ceny obligací stoupají. Tento efekt je nejsilnější u dlouhodobých obligací.
Např. obligace stojí 1000 Kč a nese fixní 5% úrok (teda 50 Kč). Pokud tržní úrokové sazby vzrosotu na 10 %, nikdo už nekoupí obligaci, která nese 50 Kč a stojí 1000. Protože úrok je fixní, musí klesnout cena obligace na úroveň odpovídající 10% úroku, tedy na 500 Kč.

7. Inflace nejvíce ohrožuje dlouhodobé investice
I sebezajímavější výnos je k ničemu, když je míra inflace ještě větší. Nicméně právě akcie (na rozdíl od dluhopisů) si umí obecně poradit i s vyšší inflací a tu zohlednit v růstů svých kurzů.

8. Indexové investiční fondy/akcie mají často vyšší výnos než aktivně řízené fondy
V indexovém fondu rozděluje manažer portfolia svěřené prostředky podle indexu trhu a nesleduje jednotlivé akcie. Jen málo aktivně řízených fondů dosahuje lepších výsledků než celý trh a navíc mají vyšší poplatky za svůj provoz. Indexovými fondy či akciemi máme zajištěn alespoň průměr, a ten vůbec není špatný. (viz článek).

Investiční horizont

Je doporučováno dodržovat u akciových investic minimální časový horizont 5-10 let. V dlouhodobých horizontech (spoření na důchod) jsou už akcie relativně bezpečný instrument, protože riziko klesá s časem. Dokonce ani na nákupu akcií v roce 1929 před Velkou krizí nešlo v horizontu 30 let prodělat. Pokud bychom napříkald v letech 1975-2003 investovali do amerických akcií (index S&P 500) jen na jeden rok, poměr plusových a minusových let by byl 80 ku 20 (maximální ztráta 26,6 %). V případě investičního horizontu 5 let by tento poměr dosáhl 96 ku 4 (maximální ztráta už jen 3,8% p.a.). Při delším horizontu se dosahovalo již jen kladné zhodnocení (např. u 7-letého investičního horizontu by minimální výnos byl 5,6 % p.a.). Představu o jednotlivých výnosech naznačí historické zkušenosti za světa z let 1920 - 1995 (viz tabulka).

Tab.: Výnosy jednotlivých investic

InvesticePrůměrný výnosRiziko (volatilita)Rekordní výnos* (rok)Rekordní ztráta* (rok)Ziskových roků*Ztrátových roků*
Peněžní trh0,0450,0314,7 % (81)0,0 % (40)681
Obligace0,0550,08543,8 % (82)-8,1 % (69)5316
Akcie0,10,254,0 % (33)-43,0 % (31)4920
Mladé akcie0,120,35143,0 % (33)-50,0 % (31)4821
* na příkladu amerického akciového trhu 1926 - 1994 (Ibbotson & Sinquefield: Stocks, Bonds, Bills and Inflation; 1994 Yearbook