AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Škola investování - Slovník ekonomických ukazatelů

Slovník ekonomických ukazatelů


Vysvětlení ekonomických ukazatelů a na příkladu USA ukázany možné reakce kurzů akcií a obligací na zveřejňovaná data. Obecně globální ekonomické ukazatele rozhodují o více než dvou třetinách všech kurzových pohybů.
Základ původního textu byl přejat sice před mnoha lety (z www.investice.cz, které dnes již patří někomu jinému a podobný text tam již dávno není), ale drtivá většina uvedených infomací má stálou ekonomickou platnost.

Obsah:

1. GDP - Hrubý domácí produkt
1.1 C - spotřeba
1.2 I - investice
1.3 G - vládní výdaje
1.4 X-M - deficit platební bilance
1.5 National Income - celkové prodeje

2. Ukazatele spotřeby
2.1 BTM/Schroeder´s weekly
2.2 LJR Redbook
2.3 Motor Vehicle Sales - prodej osobních vozidel
2.4 Retail Sales - maloobchodní tržby
2.5 Chain Store Sales - tržby obchodních řetězců
2.6 Personal Consumption Expenditures - výdaje na osobní spotřebu
2.7 Personal Income - osobní příjmy
2.8 Personal Saving Rate - míra úspor domácností
2.9 Consumer Sentiment - spotřebitelská důvěra

3. Indikátory investičních výdajů
3.1 Mortgage Bankers Association-Mortgage Apllication Index - žádosti o hypoteční úvěry 
3.2 Advance Durable Goods
3.3 Manufacturers´ Shipments, Orders and Inventories - dodávky výrobců, zásoby a zakázky
3.4 Business Sales and Inventories - tržby a zásoby
3.5 Construction Expenditures - náklady na výstavbu
3.6 Housing Start and Permits - započatá výstavby a vydaná stavební povolení
3.7 Sales of New and Existing Single Houses - prodeje roddiných domů

4. Inflační ukazatele
4.1 Crude Oil Prices - cena surové nafty
4.2 Food Prices - ceny potravin
4.3 CRB Futures Price Index
4.4 Index of Prices Received by Farmers - index zamědělských cen
4.5 Producer Prices Indexes - index výrobných cen
4.6 Consumer Price Index - index spotřebitelských cen
4.7 GDP Deflators

5. Ukazatelé produkce a produktivity
5.1 Average Hourly Earnings
5.2 Employment Cost Index - index mzdových nákladů
5.3 Productivity and Cost - produktivita a náklady
5.4 Initial Claims for Unemployment Insurance - nové nároky na podporu v nezaměstnanosti
5.5 Unemployment Rate
5.6 Nonfarm Payrolls - počet zaměstnanců mimo zemědělství
5.7 Average Workweek
5.8 Index of Help Wanted Advertising
5.9 Index of Industrial Production - index průmyslové výroby
5.10 Capacity Utilization Rate - míra využití kapacity
5.11 NAPM
5.12 Index of Leading Indicators - index hlavních ukazatelů

6. Zveřejňování indikátorů
Zdroje, čas uveřejnění, důležitost, odkazy