AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Nástroje investora - Technická analýza

Technická analýza (3.)

1.2 Konsolidační grafické formace

Ke konsolidaci dochází při prudkém cenovém vývoji. Jedná se o dočasný vodorovný pohyb ceny, jenž naruší dlouhodobý trend.

Vlajky (Flags)
Korekce dosavadního vývoje ve formaci, která je ohraničená dvěmi rovnoběžkami. Po opuštění formace cena pokračuje v dosavadním směru. Během celého útvaru dochází k poklesu objemu obchodů, ten po opuštění prudce roste. Vlajka obvykle nastává v polovině trendu.

Graf 10: Vlajky


Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

Praporky (Pennants)
Praporek se chová obdobně jako vlajka s tím rozdílem, že hraniční linie se sbíhají. V rostoucím trendu je praporek nakloněn dolů, v klesající trendu praporek vlaje vzhůru.

Graf 11: Praporky

Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

Symetrický trojúhelník (Symmetrical Triangle)
V této trojúhelníkové formaci se obě svírající hraniční přímky sbíhají a jsou symetrické. Ve formaci musí nastat alespoň čtyři body zvratu. Po prolomení hranice dochází k prudkému nárůstu objemů. Při prolomení za nízkého objemu se jedná pravděpodobně o falešný signál.

Graf 12: Symetrický trojúhelník

Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

Konsolidační hlava a ramena (Head/Shoulders Continuation Patterns)
Jedná se obdobu reverzní formace hlava a ramena. Je však obrácená vzhledem ke směru dosavadního trendu. Při klesajícím trendu konsolidační hlava a ramena vypadají jako reverzní formace hlava a ramena - vrchol. Objem obchodů během celé formace klesá až do prolomení formace.

Graf 13: Konsolidační hlava a ramena

Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

1.3 Mezery (Gaps)

Mezera je cenové rozpětí, při němž nedojde k realizaci žádného obchodu. Minimum následujícího dne je výše než maximum dne minulého a dochází k prudkému skoku ve vývoji ceny. Nevýrazné mezery se neberou v potaz. Za takové mezery se považuje skok o minimální cenovou změnu či započítání realizace dividendy.

Běžná mezera (Common Gap)
Nachází se během postranního pohybu ceny akcie. V této konsolidační oblasti jsou objemy obchodů nízké. Jedná se o běžnou situaci, kdy se kurz pohybuje delší dobu v určitém rozpětí. Právě v něm dochází k výskytu této mezery. Význam této mezery je zanedbatelný a souvisí spíše s malou likviditou.

Graf 14: Běžná mezera


Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

Prolamující mezera (Breakaway Gap)
Vzniká při prolomení dosavadních konsolidačních a reverzních oblastí. K tomuto prolomení dojde za vysokého objemu obchodů. Často signalizuje prudký cenový pohyb ve směru prolomení a utvrzuje ve spolehlivosti vydávaného signálu.

Graf 15: Prolamující mezera

Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

Pádící mezera (Runaway Gap)
Objevuje se během prudkého růstu či poklesu. Ukazuje na velkou sílu nastoleného trendu a objevuje se obvykle v jeho polovině. Po této mezeře následuje prudký růst objemu obchodů, což dokládá sílu trendu.

Graf 16: Pádící mezera

Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

Mezera z vyčerpání (Exhaustion Gap)
Mezera z vyčerpání se objevuje podobně jako mezera předchozí - prudký růst či pokles, po mezeře vysoké zvýšení objemu obchodů. Zásadní rozdíl nastává následující dny, neboť touto mezerou trend končí a obrací se. Často se objevuje před posledním dnem růstu, resp. poklesu ceny.

Graf 17: Mezera z vyčerpání

Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.

Ostrov zvratu (Island Reversal)
Jedná se speciální kombinaci dvou mezer. Nacházejí se na přibližně stejné cenové úrovni a utvářejí oddělený vrchol či dno. V rostoucím trendu je první mezera z vyčerpání a druhá je prolamující. Většinou naznačuje výskyt dlouhodobého vrcholu.

Graf 18: Ostrov zvratu

Víšková, H.; Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.