AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Nástroje investora - Technická analýza

Technická analýza (6.)

3. Dowova teorie

Podle Dowových poznámek v “The Wall Street Journal” několik analytiků odvodilo jeho teorii. Tuto teorii tedy nevytvořil Charles Dow sám, ale pouze zpracovával své studie, na jejichž základě ostatní usoudili, že jde o přesvědčivou teorii. Teorie byla vykládána různě, ale její podstata je přibližně následující:

Sleduje tři základní pohyby křivky:

Podle teorie musí dva indexy neworské burzy Dow Jones Industrial Average a Dow Jones Railroad Average (které sestavil) navzájem potvrdit směr průběhu, aby se jednalo o spolehlivý tržní signál směru.

V případě, že se křivka během několika týdnů a déle pohybuje v omezeném rozpětí přibližně 5%, byla podle teorie stanovena linie a začíná akumulace nebo distribuce. Když oba indexy prolomí tuto linii směrem nahoru, značí to podle teorie začátek nakupování a ceny akcií by měly růst. Naopak prolomí-li oba indexu tuto linii směrem dolů, nastává čas prodejů a ceny by měly klesat. V případě, že danou linii protne pouze jeden z indexů, je podle teorie tento pohyb nepřesvědčivý.

Objemům obchodů v teorii:

Aktivní tituly s velkou tržní kapitalizací obvykle korelují s pohybem indexů. Ovšem výkon jednotlivých titulů se může lišit od výkonu indexu vzhledem ke specifickým událostem, které ovlivňují ten který titul.

V pozadí teorie stojí skutečnost, že průmysl a doprava na sobě nejsou vzájemně závislí. Nicméně, aby se mohly dostat průmyslové výrobky na trh, potřebují k tomu dopravu, a tak, když se daří průmyslu, daří se i dopravě. V případě, kdy se jednomu sektoru daří podstatně lépe než druhému, nastává nesoulad. Pokud zaostávající sektor svou ztrátu delší dobu nedorovná, lze očekávat na trhu výrazný obrat.

Pro potvrzení změny směru není potřeba, aby oba indexy protnuly linii zároveň, ovšem druhý index by následovat dříve, než se první index znovu vrátí do pásma.

Dowova teorie také říká, že by se měly používat pouze konečné denní ceny, protože ty reflektují cenovou hladinu, která informuje investory o jejich pozici přes noc.

Býčí (rostoucí) trh
1) První fáze býčího trhu je akumulace. Ta nastává , když jsou ceny akcií nízko a finanční zprávy nevypadají dobře. Nicméně prozíraví investoři využívají této fáze a výhodně nakupují akcie.
2) Druhá fáze býčího trhu je charakteristická zvýšenou aktivitou, rostoucími cenami a lepšími finančními zprávami.

Medvědí (klesající) trh
1) První fáze medvědího trhu je distribuce. V této fázi prozíraví investoři využívají neinformovanosti ostatních, kteří mají zájem koupit akcie, a začnou jim tyto akcie prodávat. Následuje přesycení trhu a ceny klesají. Šance na realizaci vysokých zisků se snižuje.
2) Druhá fáze medvědího trhu je charakteristická panickým prodejem. Ceny klesají a investoři se snaží vystoupit z pozic.
3) Třetí fáze je charakteristická dalším oslabováním a erozí cen. Tituly nižší kvality snižují zisky z předešlých býčích trhů. Objevuje se velké množství pro trh negativních zpráv.

Podrobnosti o původci této teorie naleznete v profilu Charlese Dowa
Podrobnosti, grafy a rekordy indexu Dow Jones Industrial Average naleznete na stránkách o indexech.

4. Závěr

Technická analýza rozhodně není neomylný nástroj pro prognózování budoucích akciových kurzů a není prokázáno, že investoři investující podle technické analýzy dosahují dlouhodobě nadprůměrných výnosů. Pokud různé zpětné výpočty ukázaly, že za určitých podmínek a metod bylo možno v historii dosáhnout lepších výsledků, tak by tyto zlepšené výsledky stejně ani nestačily na zaplacení zvýšených transakčních poplatků. Nejsou totiž žádné racionální důvody pro to, aby se opakovala historie podle sebesložitějších formací či výpočtů.