CESTOVÁNÍ

TravelInfo


   

Itálie - vstup do země a velvyslanectví


Doklady ke vstupu

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.

Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině (ni starší 11 měsíců a ni mladší 20 dnů).

Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici. Na webových stránkách velvyslanectví naleznete k případnému využití přeloženou verzi policejního oznámení (tzv. „denuncia“). V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního průkazu, který mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k době možnosti návratu do ČR. K vystavení je třeba vyplněný formulář se dvěmi fotografiemi, poplatek a fotokopie českých dokladů, potvrzující české občanství (kopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s vyznačením českého občanství), potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice nebo čestné prohlášení). Pokud toto není k dispozici, je třeba nejdříve o tom informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které ověří Vaši totožnost u příslušných českých orgánů. Náhradní cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních dokladů, kde je možno požádat o vystavení nového cestovního pasu.

České zastupitelské úřady v Itálii

Řím - velvyslanectví
  Ambasciata Repubblica Ceca
  Via dei Gracchi 322
  ROMA, 00 192
  tel. +39 063 609 571, pohotovost +39 335 310 450; fax +39 063 244 466
  prac. doba 7:45 - 16:15, konzulární sekce 9 - 12
  email: rome@embassy.mzv.cz
  web: www.mzv.cz/rome

Honorární konzuláty:
Ancona
Via Pastore 17, 60131 Ancona
tel.: 0039 071 286 7794
e-mail: ancona@honorary.mzv.cz
úřední hodiny: pondělí, středa, pátek 9 - 12 hod.

Benátky (Venezia)
Cannaregio 3821, Corte Dei Pali Già Testori, 30131 Venezia tel.: 0039 041 2413984
e-mail: venice@honorary.mzv.cz
úřední hodiny: úterý - čtvrtek 10.00-13.00 hodin

Cagliari
Piazza del Carmine 22, Palazzo Chapelle, 09129 Cagliari
tel.: 0039 3392710340
e-mail: cagliari@honorary.mzv.cz
úřední hodiny: schůzku domluvit předem na uvedeném tel. v pondělí, středu, pátek 9.00 - 12.00 hodin

Janov (Genova)
Via Bartolomeo Bosco 57, 161 21 Genova
tel.: 0039 010 59 54 574
e-mail: genova@honorary.mzv.cz
úřední hodiny: pondělí - pátek 10.00 - 13.00 hodin

Milán (Milano)
Via G. B. Morgagni, 20, Milano CAP 20123
tel: 0039 02 871 582 81 , 871 582 73
e-mail: milano@honorary.mzv.cz, studio@aletti.org
úřední hodiny: úterý 9-12, středa 9-15, čtvrtek 12-15 hodin

Udine
Via San Francesco 34 , 33100 Udine
tel. 0039 043 2509445
e-mail udine@honorary.mzv.cz
úřední hodiny: pondělí, středa, pátek 10.00-12.00 hodin

Florencie (Firenze)
Viale Spartaco Lavagnini 18, 50129 Firenze
tel.: 0039 055 284454
e-mail florence@honorary.mzv.cz
web http://www.consolato-onorario-repubblicaceca.org/
úřední hodiny: úterý - čtvrtek: 10.00-13.00 hodin

Neapol (Napoli)
Corso Umberto I, 275, 80138 Napoli
tel.: 0039 081 268784, 081 265933
e-mail: naples@honorary.mzv.cz, consolatoceconapoli@libero.it
úřední hodiny: pondělí-pátek: 10.00-12.00 hodin

Palermo
Via Quintino Sella, 76, 90141 Palermo
tel.: 0039 091 336892
e-mail: palermo@honorary.mzv.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 9.30-12.30 hodin

Honorární generální konzulát Malta
No. 2 Pjazza Celsi, Naxxar, NXR 03, MALTA
tel.: +356 21413893, 21412807, 21417428, 21421799
e-mail: consulate@czech-malta.com
web: www.czech-malta.com
úřední hodiny: září-červen: pondělí-pátek 08.00-16.30 hod., červen-srpen: pondělí-pátek 08-14 hodin

Velvyslanectví Itálie v ČR

Nerudova ulice 20, Praha 1
tel. 233 080 111
fax: 257 531 522
e-mail: ambasciata.praga@esteri.it
web: www.ambpraga.esteri.it
úřední hodiny: po-pá 8:30-13:30 a 14:30-17 hodin

Zákony

V Itálii mají zákon o registračních pokladnách a potírání obchodu o padělaných výrobcích, který předepisuje každému obchodníkovi vydávat pokladní blok či jiný účetní doklad. V menších podnicích a hlavně při pouličních prodejích na trzích je toto porušováno, proto je třeba o doklad výslovně požádat, neboť finanční policie za tento přestupek ukládá nemalé pokuty nejen podniku, ale i zákazníkovi (a to až do 10 000 EUR).

Za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů), může být uložena vysoká pokuta.

Podle zákona týkajícího se bezpečnosti při provozování zimních sportů je mj. zakotvena povinnost mít při sjezdovém lyžování a snowbordingu ochrannou přilbu pro děti mladší 14 let. Sice nemluví o rychlostních limitech, ale stanoví, že jízdu je nutno uzpůsobit stavu sjezdovky, prostředí i aktuálnímu počasí a jízda nesmí představovat bezpečnostní riziko pro ostatní. Zejména musí být rychlost přizpůsobena v úsecích, kde není volný výhled, v blízkosti stavení a překážek, na křižovatkách, v případě mlhy, oparu, snížené viditelnosti, přeplnění, v zúženinách a za přítomnosti dalších sjezdařů. Obce navíc mohou místní podmínky ještě upřesnit svými vyhláškami. Za porušení tohoto zákona mohou příslušné orgány udělit pokutu v rozmezí 20 až 250 €.

Dovoz

Omezení množství:
- 800 ks cigaret nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku
- 10 l více než 22% alkoholických nápojů; 20 l méně než 22% alkoholických nápojů
- 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína
- 110 l piva (alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let)

Dovoz benzínu v kanystru je zakázán.

Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku 10.000,- EUR. Při dovozu/vývozu vyšším, než uvedená částka je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.

Pobyt v zemi

Při pobytu delším než tři měsíce je zapotřebí se příhlásit k pobytu na ohlašovně příslušného obecníhoo úřadu dle místa pobytu (tzv. Ufficio anagrafe). Podrobné a aktualizované informace lze nalézt na webových stránkách italské policie; www.poliziadistato.it v rubrice stranieri (podrubrika "Cittadini della Comunitá Europea"). Pro pobyty kratší tří měsíců se nevyžadují žádné formality.

Zdroj: MZV ČR, 2013