SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Vypracované otázky, zápisky z přednášek, seminárky

V této sekci je k nalezení shromaždiště různých více či méně užitečných vzdělaneckých výplodů. Původní části jsou z mého pobytu na VŠE a UJEPu a jiné mi naštěstí posílají další dobré duše, za což jim budiž velké díky. Jsou tu věci související zejména s obory jako finance, ekonomie, právo, podnikové hospodářství, informatika atd.


Makroekonomie

Vypracované otázky na závěrečné bakalářské zkoušky. Dále zápočtové testy z Makroekonomie I. a II.

Mikroekonomie

Vypracované otázky na závěrečné bakalářské zkoušky. Většina mikroekonomie, ke které lze na VŠ přičichnout.

Finance & účetnictví

Vypracované bakalářky, přednášky a zápisky věcí točících se kolem financí, peněz, účetnictví apod.

Daně

Zápisky z přednášek a cvičení týkající se daní a veřejných financí.

Management & Marketing

Seminárky a přednášky z předmětů souvisejících s managementem, řízením podniku, marketingem apod.

Podnik

Státnicové otázky, seminárky a přednášky z předmětů souvisejících s podnikem, jeho ekonomikou a financováním, logistikou apod.

Právo

Vypracované otázky a definice na právo a na jeho nejrůznější klony. Několik zákonů v plném znění.

Historie & geografie

Seminárky, referáty a přednášky zasahující do politiky, historie, geografie a současných reálií. Často spojeno s ekonomií.

České dějiny

On-line text přibližující českou historii od příchodu Slovanů až po rozdělení ČSFR.

Informatika & ostatní

Několik záležitostí na počítačové téma. Dále jsou tu i předměty, které se do ostatních škatulek nehodily.

Finanční trhy

Texty na téma finančních trhů najdete v sekci Akcie & burza.