SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - České dějiny

Vše podstatné z českých dějin

On-line text, který má přiblížit českou historii nenásilným a čtivým způsobem. Neboť "dějiny jsou svědky času, živou pamětí, učitelem života a poslem minulosti". Je zde pokryto období od příchodu prvních Slovanů až po rozdělení Československa v roce 1992 na 28 stranách. Tento text zpracoval Kamil, za což mu budiž dík.

Obsah:
01. První Slované na českém území
02. Velkomoravská říše
03. Počátky českého státu
04. Kníže Václav I. a Boleslav II.
05. První český král
06. Zlatá bula sicilská
07. Příchod gotické kultury
08. Vymření Přemyslovců
09. Panování Karla IV.
10. Mistr Jan Hus
11. Husitské války
12. Jiří z Poděbrad a Jagellonci
13. Nástup Habsburků
14. Třicetiletá válka
15. Osvícenské reformy
16. České národní obrození
17. České země v půli 19. století
18. Česká politika do roku 1918
19. První českosloveská republika
20. Mnichovská dohoda
21. Protektorát
22. Komunistický teror
23. Pražské jaro a normalizace
24. Pád komunistického režimu
25. Rozdělení Československa