SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Mezinárodní daňové systémy, Velká Británie

Mezinárodní daňové systémy - Velká Británie


Současný daňový systém

Od roku 1979 do 2002 došlo k snížení daňové zátěže.
Způsob podílu daní na výnosech = fiskální význam daní
Income tax (individuální důchodová daň) - výnosově je to 29 % z celkových daňových výnosů 
Systém sociálního pojištění VB - výnosově 16 % (málo)
Korporační daň - výnosově 8 % (fiskálně není příliš zajímavá)
VAT (DPH) - výnos 16 %
Spotřební daně - cca 10% (včetně silniční spotřební daně (vehicle excise duty) - VB počítá mezi akcízy, co v jiných zemích není)

Důchodové daně

Individuální důchodová daň má nejsilnější pozici v rámci Commonwealthu. Neprojevuje se však vysokými sazbami. I když současní politici na její růst tlačí. Ve VB platí teze, že progresivní sazba je redistribuční nástroj

Sociální pojištění

Vlastní sazebník tohoto systému
- osoby týdně vydělávající méně než 89 liber neplatí nic
- není horní limit pro příspěvky od zaměstnavatelů, tj. platí stálé procento ze základu
- zaměstnanci mají horní limit

Korporační daň

VAT (DPH)

Akcízy

Největší dynamika vývoje zvyšování sazeb je u daně z paliv (tato složka představuje nejvýznamnější fiskální efekt cca. 5 % (polovina z celkového výtěžku akcízů)
VB od roku 2001 uplatňuje tzv. uhlíkovou daň - poplatek za změnu klimatu, a to v podobě zdanění energií:
- zdroj elektřina = nejvyšší sazba (0,5 pence za kWh)
- zdroj uhlí + plyn = nižší sazba, zpravidla domácí zdroj
- zdroj ropa a LTO (kapalné ropné produkty) = nejnižší sazba

Aktuální informace o sazbách