SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Mezinárodní daňové systémy - Japonsko

Mezinárodní daňové systémy - Japonsko

Daňový systém Japonska, vývoj zdanění, struktura daňové soustavy, daňová přiznání. Z přednášek v roce 2002.


80. léta 19. století

1949 - mise daňových specialistů pod vedením Američana Carla Shopa

výsledek reformy:

1960 - pozemkové reformy (pozemky nebyly obchodovatelné, proto se neuvažovalo o dani, která by plynula z převodu pozemků)
1991 - pozemková reforma
1993 - pod Ministerstvem financí je složka legislativní
- správou se zabývá vládní agentura
- členitý systém územní daňové správy
- 3 stupně členění: 1. ústřední daňové správy; 2. územní správy na úrovni prefektu (kraje, big city) - nemají stejné pravomoci
- Okinava - zvláštní ekonomická zóna


Struktura daňové soustavy

Na národní úrovni
daň z příjmů (důchodová): daň jednotlivců; daň korporací; dodatková daň korporací

Na místní úrovni
1. Prefekturní daň z příjmu jednotlivců (obyvatel)
2. Místní daň z obyvatel
3. místní daň z podnikání

Daň ústřední
daň dědická, darovací, pozemková

Na místní úrovni
Jednotlivé drobné majetkové daně
Daň ze spotřeby (DPH)
Fungují na všech třech úrovních
Burzovní daň
- zdanění přístupu na burzu
- nejstarší daňový prvek

Daňové výnosy v současné době:
- daň z příjmů jednotlivců 42%
- daň z příjmů korporací 25%
- DPH na ústřední úrovni 8,5%
- daň dědická + darovací přes 4%
- souhrn akcízů kolem 5%

Územní výnosy
- na prefekturní úrovni - nejvýznamnější je důchodová část (30%)
- na místní úrovni - nejvýznamnější je důchodová část (30%)
- daň z nemovitostí - vybírá se jen na místní úrovni - 21%
- daň z automobilů (silniční) - významná na prefekt. úrovni - 4%

Důvod neefektivity daňového systému:
- příliš mnoho drobných daní
- 1997 došlo ke zjednodušení
- významné je důchodové zdanění


Individuální důchodová daň

- poplatníky specifikuje domicil
- progresivní zdanění
- srážková daň
1. příjem z úroků (srážková daň)
2. příjem z dividend (srov. daň)
3. příjem z pronájmu (obytných objektů)
4. příjem podnikání
5. příjem ze zaměstnání (ZČ)
6. příjem ze starobních důchodů (!)
7. příjem z těžby dřeva
8. příjem z kapitálových zdrojů (srov. daň)
9. příjem příležitostné
10. příjem ostatní

Daňové přiznání

2. typy:
1) blue - obsahuje všechny detaily o náležitostech příjmů; má jistá zvýhodnění (např. odpočty, snížení - tj. mohou navíc odečíst doložené výdaje
2) white - standardní daňový režim; častější kontroly

Sazby - základní začínají na 10%, dosahují až 57% (7 pásem)
Odpočty - hlavně u modrých D přiznání; není princip výdajového paušálu
Daňový základ - může se konstruovat na základě odhadu příjmů, které mohou v daném období být