SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně

Daně, daňové systémy, veřejné finance

Upozornění: Veškeré informace se vztahují k letům, ve kterých byl příslušný materiál sepsán. Nejsou nijak aktualizovány. Zejména daňové sazby se mění každý rok, tudíž tyto informace budou zastaralé. Třeba aktualní sazby najdete v (Zákonu a dani z příjmů).

Základy daní

Přednášky ze Základu daní. (thanx to Kalini)
--> Úvod do daní
--> Daň z příjmů fyzických osob
--> Daň z příjmů právnických osob
--> Daň z přidané hodnoty
--> Systém daní v ČR

Veřejné a místní finance

Zápisky z přednášek předmětu veřejné a místní finance. (thx Cukr)
--> 1. Pojetí a funkce veřejných financí
--> 2. Smíšená ekonomika
--> 3. Fiskální politika
--> 4. Veřejné statky
--> 5. Státní rozpočet
--> 6+7. Rozpočtový deficit, veřejný dluh
--> 8. Veřejné výdaje a jejich efektivnost
--> 9. Fiskální federalismus
--> 10. Místní územní samosprávy
--> 11. Finanční hospodaření municipalit
--> 12. Daně

Daňové ráje - výhody

Menší nepůvodní práce na téma daňových rájů. Věnuje se otázkám jejich výhod, obeznamuje se základní historií a využitím v současnosti. Dále se věnuje typům offshore společností, zakládáním těchto společností a systému zdanění.

Šance Modré šance - porovnání českých daňových návrhů

Seminárka ohledně porovnání daňových návrhů české politické scény s návrhem úprav parametrů Modré šance.

Negativní daň

Krátký článek vysvětlující principy negativní daně.

Daně u neziskových organizací

Zákon o dani z příjmu, předmět daně, členské příspěvky, nájemné, dary, osvobození od daně, odčitatelné položky, daňové přiznání; daň darovací; daň z přidané hodnoty, předmět daně, způsob výpočtu daně, koeficienty.