SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Daňové ráje

Daňové ráje

Daňové motivy

Nejvíce frekventovaným motivem jsou daňové úspory. Tato skutečnost je způsobena jednak neúměrným zdaněním ve vyspělých zemích a také skutečností, že mnohé náklady vynaložené společností pro dosažení jejích příjmů vůbec nejsou za daňové náklady považovány (např. ztráty z prodeje pohledávek či cenných papírů v našich podmínkách). Jednotlivé společnosti potom alespoň některé činnosti optimalizují přes dceřiné společnosti založené ve vhodnějších daňových podmínkách.

Právní motivy

Velmi důležitým motivem je možnost založit pro určitý účel společnost v zemi se zcela odlišným společenstevním a obchodním právem, což umožní např. uspořádat vztahy mezi podílníky ve společnosti způsobem, který odporuje našemu obchodnímu právu. Stejně tak může být podstatná také výrazně nižší úroveň administrativních povinností - není nutné předkládat účetní výkazy a daňová přiznání, zprávy pro rejstřík společností a podobně.

Ochrana majetku

V masovém měřítku bývají zahraniční společnosti z daňových rájů využívány pro tzv. ochranu majetku před nároky budoucích nároků a věřitelů.

Regulace některých podnikatelských aktivit

V méně vyspělých ekonomikách se často setkáváme s regulací, především devizovou, některých činností - příkladem budiž obchodování s opcemi na zahraniční cenné papíry, jež se u nás v minulosti kvůli devizovým opatřením prováděly přes zahraniční dceřiné společnosti, které této regulaci již samozřejmě nepodléhaly.

Anonymita vlastnictví

Ochrana investorů a anonymita vlastníků může být někdy rozhodujícím faktorem při investování - je obrovskou výhodou v počáteční fázi akvizic využít anonymity společnosti, u níž nejsou veřejně známí vlastníci. Na podobné bázi spočívá ochranná anonymita proti zájmu státních byrokratických aparátů či organizovaného zločinu.

Historický vývoj daňových rájů

Daňové ráje se dnes nazývají "offshore finanční centra". Tento termín označuje zemi, která kromě daňových úlev nabízí i další výhodné podmínky pro podnikatele. Patří k nim vyspělá infrastruktura, legislativa, vymahatelnost práva, rozvinutý bankovní systém atd.

Po druhé světové válce se v evropských zemích začal prosazoval model sociálně solidárního státu se stále progresivnějším zdaněním. Ekonomika nabírala dech, tisíce firem i podnikatelů zvyšovalo obrat i hrubé zisky, o které je však stát připravoval ve stále větší míře.

Některé země proto využily poptávky firem po liberálnějším prostředí a vsadily na zákonodárství vstřícné zahraničním společnostem. legislativa tu přitom klade důraz na:
- ochranu aktiv společnosti a jednotlivce
- maximální diskrétnost a anonymitu
- minimální zásahy ze strany úřadů

Sázka na nízké daně se daňovým rájům vyplatila. Přestože jde většinou o země se zanedbatelnou rozlohou a nízkým počtem obyvatel podávají vysoké ekonomické výkony (např. Bermudy, Bahamy, Kypr atd.).

Offshore země, jako je Libérie, Panama i Kypr, zastávají prominentní místa v žebříčku zemí s nejrozsáhlejším lodním registrem. Podle nashromážděného majetku patří offshore centra Hongkong a Kajmanské ostrovy mezi pět největších finančních center světa.

Počet založených společností v některých daňových rájích (Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko) dokonce převyšuje počet místních obyvatel.

Využití daňových rájů

Daňové ráje využívají i renomované společnosti, banky či peněžní fondy. Již hrubý zisk ve výši jednoho miliónu tvoří zlomovou hranicí, při níž se začíná uvažovat o přenesení sídla firmy do daňového ráje. Náklady na zřízení firmy v některé z daňových rájů se pohybují od 3000 dolarů výše. Zprostředkovatelské firmy jsou schopné je založit takřka na počkání. Udržovací roční poplatek se pohybuje okolo 100 tisíc korun ročně.

Typy offshore společností

Nejčastějším typem společnosti v daňových rájích jsou tzv. offshore společnosti a několik dalších forem podnikání. K offshore společnostem patří hlavně obchodní společnosti (International Business Companies - IBC). Společnosti mohou být založeny podle speciálního zákona (nap. Seychely, Bahamy, Belize), nebo mohou mít výjimku ze zdanění na základě toho, že nevyvíjejí činnost v míst založení (Panama, Irsko, Hongkong) anebo mají daňovou úlevu na základ žádosti příslušnému orgánu.

Založení offshore firmy

Společnost, která chce optimalizovat své daně, může založit firmu v některé z daňových oáz buď písmo, nebo prostřednictvím poradenské firmy (Akont, FND Consultants, Friulia Consulting atd.). Klient zadá jméno společnosti a rozhodnutí o výši základního jmění (obvykle 5000 USD). Tento kapitál nemusí být splacen. Určí požadovaný typ akcií společnosti na doručitele nebo na jméno. Jestliže zvolí akcie na jméno, je třeba dodat informace o akcionářích. Akcie na doručitele zajišťují plnou anonymitu. Kdokoliv, kdo může prokázat akciový certifikát, je považován za zákonného vlastníka společnosti.

Procedury nutné k založení společnosti zařizuje místní registrovaný agent, který se postará o všechny zákonné úkony. Jakmile je společnost zaregistrována, jsou potřebné dokumenty zaslány vlastníkovi. Tyto dokumenty obvykle zahrnují: Certifikát o založení, Akciový certifikát, společenskou smlouvu a úvodní usnesení společnosti.

Dalším krokem je založení administrativní kanceláře společnosti. Aby se dosáhlo nulového daňového zatížení, je ideální území s žádnými daněmi, a kde není požadovaná registrace společností a neexistuje žádná povinnost k místním úřadům.

K založení administrativního sídla společnosti lze využít služeb místního business centra, které nabízí následující služby poštovní adresu společnosti, telefonní služby. V sídle firmy je možné otevřít také bankovní účet, který je ovládán přes fax nebo telefon z mateřské země. K tomuto účtu mohou být vystaveny mezinárodní platební karty. Samozřejmostí je naprostá anonymita majitele účtu. Většinu kont lze otevřít na dálku (poštou).

Systém danění

Skoro všechny klasická offshore centra nevyžadují aby offshore společnosti vedly účetnictví, prováděly audit, výroční zprávy nebo zdaňovali své výnosy procentuální sazbou, jak ji známe z ČR. Zdanění výnosů obvykle spočívá v pouhém uhrazení přijatelné paušální daně.

Zakázky plněné v mateřské zemi fakturuje offshore společnost. Tím zůstává výnos nezdaněný na účtech offshore společnosti.Výnos se poté může dále investovat i do mateřské země, vyplácet jako dividenda (po příslušném zdanění). Další legální cestou použití je například dlouhodobá nízkoúročená půjčka vlastní firmě.

Peníze, které se vlastníkům hromadí na účtech offshorových společností, však podléhají dani z příjmu v momentě, kdy se je pokusí převést na osobní konta. Čerpat z účtu vedeného v daňovém ráji lze i v hotovosti, takže je takový příjem prakticky nedoložitelný, ale je to už krok mimo zákon.

Dani z příjmu podléhají v ČR také společnosti, které tu sice nemají sídlo ani zástupce, ale vyvíjejí tu činnost déle než půl roku. To nutí podnikatele zakládat více společností, které zpracovávají jednotlivé časově ohraničené zakázky.


Literatura:
http://www.akont.cz/
http://www.fincentrum.cz/
http://www.lyrix.cz/
http://www.tiscali.cz/mone/
http://www.unieoffshore.cz/