SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Finance

Finance a účetnictví

Účetnictví - přednášky

Přednášky z účetnictví a jeho základů. Obsah: funkce účetnictví, předmět účetnictví, právní úprava, účetní zásady, inventarizace, odpisy, kapitál, rozvaha, účtová osnova, majetková podstata podniku, účetní pojmy...

k přečteni v Microsoft Word Účetnictví - přednášky (UJEP) > velikost 210 kB číst ve wordu (22 str)
k přečteni v Microsoft Word Účetnictví - přednášky (VŠEM) > velikost 153 kB číst ve wordu (19 str)

Účetnictví - cvičení

Zápisky ze cvičení k účetnictví. Obsah - hospodářské prostředky, oceňování aktiv, hospodářské procesy, daňové odpisy... Vypracovala Kalini - díky.

k přečteni v Microsoft Word Účetnictví - cvičení > velikost 165 kB číst ve wordu (13 str)

Bankovnictví

Přednášky z předmětu Bankovnictví. Obsahem budiž finanční systém, jeho historie, centrální banka, bankovní dohled, konsolidace, struktura bank, bankovní obchody, stavební spořitelny, záruční banky atd.

k přečteni v Microsoft Word Bankovnictví A > velikost 191 kB číst ve wordu (24 str)
download (43 kB) Bankovnictví B (50 str.) velikost 212 kB stáhnout v zipu

Centrální bankovnictví

Stovka velmi stručně vypracovaných otázek na předmět Centrální bankovnictví - bankovní systém, centrální banka, činnost a funkce centrální banky, transmisní mechanismus, platební bilance, měnová politika, nástroje měnové politiky, inflace...

Mezinárodní finance

Přednášky z Mezinárodních financí. Obsahem budiž mezinárodní měnový systém, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Bretton-wood, WTO, OECD, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, evropská integrace, druhy kurzů, platební bilance, devizový trh atd.

k přečteni v Microsoft Word Mezinárodní finance > velikost 149 kB číst ve wordu (13 str)

Finanční analýza

Úvodní přednášky z předmětu Finanční analýza. Spousta vzorečků, odrážek a pár grafíků na devíti stránkách.

k přečteni v Microsoft Word Finanční analýza > velikost 108 kB číst ve wordu (9 str)

Auditing

Druhy auditu, auditing, právní normy, auditor, odpovědnost auditora, Komora auditorů a její složení a působnost, zpráva auditora, výroky, auditorské postupy.

Pojišťovnictví / Pojistné systémy

Přednášky z předmětu Pojišťovnictví, Pojistných systému či tak nějak. Obsahem jest riziko, právní úprava, druhy pojištění, pojišťovnictví, zajištění, státní dozor v pojišťovnictví, organizace působící v pojištění atd.

k přečteni v Microsoft Word Pojistné systémy velikost 290 kB číst ve wordu (30 str)

Pojišťovnictví

Vypracovaných 11 otázek na předmět Pojišťovnictví 2004 (základní pojmy a principy; pojistný trh ČR; riziko a pojištění; komerční pojištění; zdravotní pojištění; systém sociálního zabezpečení; státní sociální podpora v ČR; zajištění; pojištění osob; životní pojištění). Za poslání thx to Cukr.

k přečteni v Microsoft Word Pojišťovnictví > velikost 275 kB číst ve wordu (47 str)

Hlavní ekonomické ukazatele

Co a jak se ekonomice nejen analytici sledují. Hrubý domácí produkt (GDP, HDP). Ukazatele spotřeby. Indikátory investičních výdajů. Inflační ukazatele. Ukazatele produkce a produktivity. Nejsledovanější ukazatele. Podrobně rozebráno v ekonomickém slovníku akciové sekce.