SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Historie-Geografie

Historie & geografie

Dějiny národního hospodářství (přednášky)

Přednášky z předmětu Ekonomické dějiny či Dějiny národního hospodářství. Celkem je zde sedm základních kapitol přibližující vývoj světových ekonomik od starověku až po současnost. Každá je jen ve wordu o velikosti cca. 60-90 kB. Odkazy se proto otevírají do nových oken. Díkas Kalini za poslání.
--> 1. Ekonomické dějiny a rozvoj - diferenciace ekonomik, ekon.myšlení
--> 2. Ekonomické dějiny středověku - Evropa a ostatní země, ekon.rozvoj
--> 3. České země do roku 1526 (jen word) - Slované, feudalismus, vznik měst, Lucemburkové
--> 4. Průmyslové revoluce (jen word) - rozklad feudalismu, nástup kapitalismu, prům.revoluce
--> 5. Ekonomické dějiny 1850-1914 (jen word) - zdroje, věda, svět.hospodářství
--> 6. Světové války (jen word) - ekon. příčiny válek, meziválečné období, ekon.aspekty 2.SV
--> 7. Ekonomický vývoj od 1945 (jen word) - změna úlohy státu, integrace, globalizace

k přečteni v Microsoft Word Ekonomické dějiny (podrobně) velikost 323 kB číst ve wordu (45 str)

Karel IV.

Dlouhá seminárka přibližující život a vládu Karla IV. (zaslal Michal, díky)

Historie Itálie

Historické dění na území státu Italského od dob Etrusků až do současnosti. Nejdůležitější historická data. (6 stran)

Evropská Unie - 48 okruhů

48 vypracovaných okruhů na téma Evropské Unie (zaslal Cukr, díky)
1. Geneze integrace; 2. Evropské Společenství; 4. EU - vznik a vymezení; 5. Princip nadstátnosti; 6. Evropská komise; 9. Generální sekretariát; 10. Rada EU; 12. Výbor stálých zástupců; 13. Evropský parlament; 15. Evropská rada; 16. Evropská centrální banka; 17. Účetní dvůr 18. Pomocné orgány; 19. Ombudsman; 20. Evropská investiční banka; 21. Evropský soudní dvůr; 24. Právo ES; 31. Úloha Evropského soudního dvora; 33. Volný pohyb osob; 34. Volný pohyb služeb; 35. Volný pohyb zboží; 36. Volný pohyb kapitálu; 37. Institut občanství; 38. Aplikace práva společenství; 39. Hospodářská soutěž; 41. Měnová unie; 42. Rozpočet; 43. Pracovní právo; 44. Právo obchodních společností 45. Soukromoprávní vztahy; 46. Schengenské dohody; 47. Daňová politika Společenství; 48. Ochrana spotřebitele

k přečteni v Microsoft Word Evropská Unie > velikost 171 kB číst ve wordu

Historie Evropských společenství 1946-79

Počátky evropské integrace od druhé světové války až do konce sedmdesátých let - Počátky integrace; ESUO; Euratom; Celní unie; První vlna rozšíření. Převzato z Euroskopu.

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

Seminárka popisující okolnosti a důvody vzniku ESUO (Schumanův plán a jeho cíle). Následuje rozbor struktury této společnosti.

Vývoj Evropské Unie 1980-2000

Jak pokračovala evropská integrace od 80. let až do přelomu tisíciletí - Jižní rozšíření; Bílá kniha; Jednotný evropský akt; Maastricht; Evropský hospodářský prostor; Amsterodamská smlouva; Agenda 2000. Časové pokračování předchozího článku.

Ekonomická integrace

Přednášky z Ekonomické integrace - propojování ekonomik, mezinárodní instituce, měnové systémy, EMU. (zaslal Cukr, díky)

k přečteni v Microsoft Word Ekonomická integrace > velikost 146 kB číst ve wordu (19 str)

Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR (seminárka)

Seminární práce na téma zahraniční obchod. Zhodnocení vývoje českého zahraničního obchodu. Zaměření na teritoriální strukturu exportu a importu - jednotlivé typy ekonomik, seskupení zemí, jednotlivé země. (6 stran)

History of ETA (v angl.)

Krátká seminárka v angličtině o historii Baskické separatistické skupiny zvané ETA. (thanx to Michal)

Cestovní ruch - Jižní Čechy (v angl.)

Seminárka v angličtině z Cestovního ruchu s názvem Jižní Čechy a okolí. (5 stran, za zaslání dík Renatě P.)