SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Informatika - Elektronický obchod

Elektronický obchod

Stará seminárka od neznámého dobrodince z emailu na téma elektronický obchod.


Nástup elektronického obchodu

V souvislosti s nástupem moderních technologií a rozmachem elektronického obchodu se naskýtá otázka, zda klasická forma distribuce nebude poražena a vytlačena kamsi na okraj zájmu logistiky. Mnoho autorů zastává stanovisko "Internet mění vše", valná část si však myslí, že elektronický obchod klasickou formu distribuce nevytlačí.

Elektronický obchod

Polemiku však budí i pouhá definice pojmu "elektronický obchod". Zda elektronickým obchodem je pouze případ, kdy zájemce své zboží objedná na Internetu dodavatele a nechá si jej dopravit až do domu. Nebo též nákup, který se uskuteční fyzickým předáním v obchodu dodavatele, kam však přišel zákazník již rozhodnut, co chce, na základě informací, které získal na Internetu.

Před několika lety odborníci předpokládali, že hlavním předmětem elektronického obchodu se stanou informace, případně komoditní produkty. Dnes se ukazuje, že prostřednictvím elektronického obchodu se výborně prodávají i auta, kosmetika, nábytek a jiné zboží, u něhož se předpokládala potřeba přímého výběru.

Klasická forma distribuce

Zastánci klasické distribuce poukazují zejména na to, že současná podoba elektronického obchodu neřeší základní problém současné distribuce - cestu od výrobce k zákazníkovi. Problém je v nákladech, které s množstvím přepravovaného zboží klesají. Zájmem výrobců proto je distribuovat co největší množství výrobků najednou.

Vzhledem k tomu, že obrovské množství výrobků vzniká daleko od míst, kde je nejvyšší koncentrace odběratelů, musí se zboží dopravovat na poměrně velké vzdálenosti. A na to je nejvýhodnější lodní přeprava. Proto výrobci raději vyhoví velké distribuční firmě, která odebere naráz celý kontejner, který přepraví přes oceán a nejlépe hned v přístavu rozdělí na menší části, které rozprodá dalším velkoprodejcům. Ti pak přímo zásobují konečné prodejce nebo v horším případě velkoobchodní sklady z nichž je zboží teprve distribuováno do prodejen.

Cestou tak zboží vystřídá dva i více prostředníků, kteří sice nedodají výrobkům žádnou přidanou hodnotu, ale za svou aktivitu si vyúčtují provize, které v konečném efektu zvýší cenu i o mnoho desítek procent. Řešením je samozřejmě prodej zboží od výrobce přímo koncovým zákazníkům, ovšem toto řešení je pro mnohé výrobce příliš nákladné.

Fungování elektronického obchodu

Jak tedy vlastně dnes funguje elektronický obchod? Jako kontakt mezi koncovým spotřebitelem a prodejcem. Zároveň i jako informační kanál mezi prodejcem a distributorem, respektive distributorem a výrobcem. Dochází tak ke zjednodušení komunikace a často i k eliminaci jednoho distribučního stupně. Někteří výrobci totiž nahrazují primární distributory (kontejner) vlastní aktivitou (v podstatě to znamená, že výrobce sám rozprodá kontejner v místě určení).

Pokud se bude elektronický obchod i nadále definovat jako obchod realizovaný od A do Z on-line, nelze předpokládat, že by se jeho prostřednictvím dála většina obchodních transakcí. Stále více lidí sice využívá Internet k získávání informací, ovšem nákupy realizují v "kamenných" obchodech.

Vliv na distribuční firmy

Elektronickým obchodem jsou však skutečně ohroženy distribuční firmy. Díky elektronickému obchodu mohou výrobci snáze komunikovat se svými regionálními distributory, a tak nepotřebují firmy, které pouze přepraví jejich zboží přes oceán.

Právě distribuční firmy tak musí začít využívat nové technologie, aby dokázali odvrátit hrozbu, která nad nimi visí. Musí se naučit využít příležitosti, jež jim nové technologie nabízejí, protože jinak jejich současní zákazníci je přestanou potřebovat a používat.

Expresní zásilkové služby

Expresní zásilkové služby vedou boj o lukrativní trh firemní logistiky. Rozšiřují sortiment služeb o možnosti, které dosud realizovali jejich zákazníci vlastními prostředky (skladování, přímé řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů).

Expresní zásilkové firmy dnes například nabízejí svým klientům převzetí odpovědnosti za sběr dílů a komponent potřebných pro montáž a zajištění jejich včasných a pravidelných dodávek do výrobního závodu, třeba i v intervalu každých 10 minut. Mnozí klienti takovým odborníkům rádi přenechají odpovědnost za správu kompletního skladového hospodářství.

Elektronický obchod tak dostává úplně nové rozměry. Trh expresních zásilkových služeb je velice konkurenční, proto se firmy poskytující expresní přepravní služby vždy snažily svým zákazníkům nabízet stále nové možnosti a výhody. Díky Internetu mohou zákazníci sledovat cestu svých zakázek od odesilatele až do místa určení.

Budoucnost

Největší světové přepravní firmy již dnes pro některé významné klienty zajišťují služby, které dosud nepatřily do jejich působnosti. S využitím síťových služeb mohou tyto firmy poskytovat vedle doručení požadovaného zboží například i skladové služby, včetně kompletaci zásilek na klíč. Velcí klienti v důsledku specializace tak rádi přenechají logistické starosti odborníkům plně na jejich bedrech.

Je proto více než pravděpodobné, že i firemní logistiku budou postupně stále více přebírat specializovaní externí dodavatelé, protože to umí mnohem lépe, neboť se díky své specializaci mohou soustředit na rozvoj této činnosti a mají i dostatek času sledovat konkurenci a její novinky. A hlavně jsou výrazně levnější, jelikož veškerá jejich režie se rozprostírá mezi více zákazníků, při poskytování jedné služby.

K tomuto pokroku rovněž výrazně přispívá i využití elektronického obchodu a Internetu. Bez těchto prostředků by expresní zásilkové firmy nemohly výraznou část svých služeb automatizovat, čímž by neúměrně stoupaly jejich ceny. Díky Internetu je vše mnohem snazší. Přenos dat v reálném čase umožňuje sledovat stav zásob, automatizovat jejich doplňování, kontrolovat a zaznamenávat tok materiálu a přizpůsobovat se mu.

Internet bezesporu dost radikálně změnil myšlení i chování dnešních firem. A ten, kdo se vývoji nedokáže přizpůsobit, může velmi brzy zjistit, že jeho pozice je ta tam.

Největší expresní zásilkové firmy světa sílu elektronického obchodu pochopily a snaží se jej využívat ke svému prospěchu. Doufejme jen, že i u nás se najdou ve větší míře firmy, které pochopí plně sílu Internetu a začnou jej využívat.

Zdroje
Farný M. - Logistika a elektronický obchod I., II.
Gates B. - Byznys rychlostí myšlenky
Layton M. - .coms or .bomb