SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Ostatní

Ostatní, tnformatika, veřejné správa, demografie, testy...

Informatika - hardware a software

Přednášky z předmětu Informační systémy v ekonomice (cca 2001). Celé se to točí kolem hardwaru a softwaru, počínaje von Neumannovým schématem a windowsama konče.
k přečteni v Microsoft Word Informatika > velikost 100 kB číst ve wordu (11 str)

Manažerské informační systémy

Přednášky z předmětu "Manažerské informační systémy". Vyučováno ve čtvrtém ročníku na UJEPu (rok 2001).

Role státu v informační společnosti

Seminární práce na předmět Globální informační společnost (J. Dohnal na VŠE). Analýza možností, které se nabízejí státu rozvojem informační společnosti. Zhodnocení jednotlivých možností aktivit státu a snah současné politické reprezentace v tomto procesu (17 stran A4).

Testy ze společensko-vědního přehledu

Z roku 2003, za poslání dík Markétě.

Demografie

Přednášky z předmětu Základy demografie, spousta vzorečků, tabulek a grafů. Obsah: obory, historie, předmět, data, ukazatelé, kvalita dat, věková struktura, demografická reprodukce, analýzy, demogr. revoluce, atd... (35 stran)
k přečteni v Microsoft Word Demografie velikost 450 kB doc (35 stran)

Politika životního prostředí

Zápisky z přednášek předmětu Politika životního prostředí kol 2002. (16 stran)
k přečteni v Microsoft Word Politika životního prostředí > velikost 180 kB číst ve wordu (16 str)

Neziskové organizace

Několik pojmů z přednášek o neziskových organizacích. Přednášeno na UJEP-FSE.

Teorie veřejné volby

Seminární práce zaměřené na Teorii veřejné volby. Obsah: Vznik školy veřejné volby, Teorie byrokracie, Politický cyklus, Model středního voliče, Parciální zájmy, Model středního voliče a Shrnutí.

Stát a trh

Esej zabývající se postavením státu na trhu, speciálně na trhu zboží a služeb (autor V.Jančík)
k přečteni v Microsoft Word Stát a trh > velikost 128 kB číst ve wordu (14 str)