SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika VII.

LOGISTIKA
Charakteristika logistických řešení

Logistická řešení mají být co nejkomplexnější a provádět se má celková optimalizace, v rámci které mohou být dílčí cíle jednotlivých útvarů částečně podřízeny cíli celkovému.

Ze základního logistického cíle, konkretizovaného podle podmínek daného podniku, se odvozují dílčí cíle pro jednotlivé logistické podsystémy. Dílčí cíle jednotlivých úseků výrobnícho podniku jsou např.:

NÁKUP
- velké nákupní dávky kvůli množstevním rabatům
- udržení zásoby materiálu a nakupovaných dílů k zabezpečení bezporuchové výroby
- dodávky v racionálních přepravních jednotkách
- informace o výrobním plánu s velkým předstihem

VÝROBA
- malý počet výrobků zhotovovaný ve velkých dávkách
- nízká frekvence technických změn na výrobcích
- málo častá přestavování výrobních zařízení
- výrobní plánování na delší období
- rovnoměrné vytěžování výrobních kapacit

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- malý počet položek v několika málo druzích obalů
- nízký stav zásob
- stejnoměrná intenzita příjmu a výdeje
- málo spěšných zakázek
- informace o požadavcích s předstihem

PRODEJ
- vysoká pohotovost dodávky prostřednictvím zásoby hotových výrobků
- mnoho variant výrobků podle přání zákazníků
- co nejčastější provádění technických změn na výrobcích
- krátké dodací lhůty...

EXPEDICE
- velké dodávky do malého počtu míst
- celopaletové dodávky omezeného sortimentu

FINANCOVÁNÍ
- co nejméně oběžných prostředků vázaných v zásobách
- nízké výrobní a logistické náklady
- co nejmenší riziko neprodejnosti výrobků a nepoužitelnosti materiálu

Z výše uvedeného je zřejné, že zájmy útvarů jsou protichůdné a nemohou být vždy plně uspokojeny. Při stanovování logistických dílčích cílů vznikají optimalizační úlohy. Kritérium optimality v takových úlohách je součet nákladů vznikajících v celém logistickém řetězci podniků - omezující podmínkou je dodržení požadované úrovně služeb zákazníkům. Organizační struktura v podniku může způsobovat vyšší konfliktnost při řešení zájmů uvnitř podniku (funkcionální, divizionální).

Harmonizace dílčích cílů cestou kompromisních řešení není logistickým řešením. Úloha logistiky spočívá v nahrazení tříště dílčích cílů jedním společným, kooperačním cílem pro všechny útvary podniku - tím je uspokojení potřeb zákazníků (vnější cíl), dosažitelné při současném splnění výkonového (technického) cíle a ekonomického cíle (vnitřní cíle).