SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika IX.

LOGISTIKA
Logistický přístup k řešení přoblémů

Ve vyspělém tržním hospodářství může uspět jen podnik, který uspokojí stále náročnější poptávku. Vše musí být k dispozici
- v potřebném množství
- ve správném okamžiku
- s přiměřeným vynaložením nákladů

Nabídka - musí být velmi pružná, aby se podnik vyrovnal konkurentům. Jestliže jsou služby nebo zboží dodáváno ve srovnatelné kvalitě, pak si zákazník obyčejně vybere ten výrobek, který bude dodán rychleji nebo spolehlivěji. Ve vyspělých státech se uplatňují pružné technologie, umožňují rychle změnit vyráběný sortiment zboží.

Výroba - se vzhledem ke změně charakteru poptávky (přechod z trhu prodávajícího na trh kupujícího) individualizuje, tzn. většinou se nevyrábí hotové výrobky na sklad a pak teprve se nabízí zákazníkům. Vyrábí se jen dílčí komponenty nebo (součástky) sestavy, z nichž lze sestavit výrobek podle přání zákazníka.

Skladování - jsou nutné pružné a flexibilní skladové systémy, rychle reagující na objednávky a přizpůsobující se častým změnán sortimentu, množství jednotlivých skupin zboží.

Doprava - rozšiřují se systémy přepravy, které zaručují spolehlivé provedení přepravy v kombinaci několika druhů doprav, a to a) zvolenou rychlostí a b) předem přesně stanovenou dobou přistavení dopravního prostředku.

Čím vyspělejší země, tím větší je podíl z ceny hotových výrobků v ní produkovaných zaujímají náklady na oběh, tzn. jiné než na vlastní výrobu.

Je nutné řešit a sladit veškeré hmotné a nehmotné operace v rámci výrobních a oběhových procesů, které vznikají jako důsledek dělby práce. Tyto operace jsou navzájem provázány do řetězců jejichž počátkem je zjištění poptávky zákazníka a koncem dodání zboží zákazníkovi.

Logistický řetězec je složen z:
- dílčích hmotných a nehmotných toků, které se uskutečňují mezi různými články (podsystémy) ve výrobě, dopravě a zasilatelství, obchodě.
- cesty (kanály) - po nich se pohybují a mohou být prostorově i časově oddělené.

Za články logistických řetězců se považují:
- ve výrobě: továrny, dílny, výrobní linky, sklady, kompletační místa apod.
- v dopravě a zasilatelství: terminály, stanice, přístavy, letiště apod.
- v obchodě: sklady, prodejny apod.

Objekty, které probíhají logistickými řetězci, představují pasivní prvky. Jsou to:
- suroviny, materiál, nedokončené i hotové výrobky apod.
- obaly a přepravní prostředky při svozu k opakovanému použití
- odpad vznikající při výrobě, distribuci a sprotřebě výrobků
- osoby přepravované v IDS (integrovaný dopravní systém)
- informace, respektive tok peněz

Subjekty, jejichž působením se toky pasivních prvaků v logistickém řetězci realizují se nazývají aktivní prvky. Jsou to:
- technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, balení, skladování a fixaci ...
- technické prostředky a zařízení sloužící operacím s informacemi
- pracovníci ovlivňující fungování aktivních prvků logistického systému