SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika X.

LOGISTIKA
Manipulační a přepravní jednotky

Manipulační jednotka

Rozdílné požadavky a podmínky v jednotlivých článcích logistických řetězců vedou k používání ne jedné velikosti manipulačních a přepravních jednotek, ale soustav skladebných manipulačních a přepravních jednotek.

V těchto rozměrově unifikovaných soustavách jsou z manipulačních jednotek nižších řádů vytvářeny manipulační a přepravní jednotky podle následující schématu:

Manipulační jednotka 1. řádu:

Určení
základní manipulační jednotka - je přizpůsobena k ruční manipulaci. Podmínkou hospodárnosti je, aby procházela všemi navazujícími články logistického řetězce, aniž by byla dělená na menší jednotky. Představuje minimální objednací, odběrné a dodací množství.
Hmotnost
maximálně 15 kg - je limitována s ohledem na ruční manipulaci, pokud jí provádějí ženy
Přepravní prostředky
ukládací bedny, přepravky, bývá často vytvořena bez pomoci přepravního prostředku pouze obalem, a to ve formě např. lepenkového kartonu, podložky kryté smrštitelnou fólií, pytle, sudů …
Způsob manipulace
ruční nebo pomocí dopravníků, plošinových vozíků aj.

Manipulační (přepravní) jednotka 2. řádu:

Určení
odvozená manipulační jednotka přizpůsobená k mechanizované nebo automatizované manipulaci
- k ukládání ve skladech
- k mezioperační manipulaci
- k meziobjektové a vnější přepravě
- určená výhradně k vnitroskladové manipulaci
- při její tvorbě musí být respektováno nejen hledisko maximálního využití kapacity dopravního prostředku při bezprostředně navazující dopravě
Hmotnost
250 - 1000 kg - 5000 kg, je složena z 16 - 64 jednotek prvního řádu
Přepravní prostředky
palety, roltejnery, přepravníky, malé kontejnery. V některých případech může být vytvořena i bez přepravního prostředku - ve formě paketu tj. kompaktní, jako celek fixované jednotky určené k mechanizované nebo automatizované manipulaci nebo přepravě.
Způsob manipulace
nízkozdvižnými nebo vysokozdvižnými vozíky, regálovými zakladači, stohovacími jeřáby, dopravníky pod. o užitečné hmotnosti do 1 250 - 5 000 kg

Přepravní (manipulační) jednotka 3. řádu:

Určení
odvozená přepravní (manipulační) jednotka sloužící výhradně k dálkové vnější přepravě v kombinované železniční, silniční, vnitrozemské, vodní a námořní dopravě, v letecké nákladní dopravě a související mechanizované nebo automatizované manipulaci
Hmotnost
do 30 500 kg, je složená z 10 - 44 jednotek 2. řádu
Přepravní prostředky
velké kontejnery (ISO řady 1 D-A, letecké kontejnery), výměnné nástavby
Způsob manipulace
jeřáby, speciálními vysokozdvižnými vozíky, portálovými (obkročnými) zdvižnými vozy, bočními překladači apod. o užitečné hmotnosti do cca 40 000 kg. U leteckých kontejnerů především dopravníky, speciálními vozy se zdvižnou ložnou plochou aj.

Přepravní manipulační jednotka 4. řádu:

Určení
odvozená přepravní (manipulační) jednotka pro dálkovou kombinovanou vnitrozemskou vodní a námořní přepravu v bárkových systémech včetně související mechanizované manipulace
Hmotnost - 400 t - 2000 t
Přepravní prostředky - bárky, lichtery
Způsob manipulace
palubními portálovými jeřáby nebo zdvižnými plošinami o užitečné hmotnosti do cca 2 700 t na námořních nosičích nebo vplouváním bárek do námořního nosiče

Rozměrová unifikace, která je podmínkou skladebnosti základních a odvozených manipulačních a přepravních jednotek, vychází ze standardů ISO (International Oraganization for Standardisation).