SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika

LOGISTIKA
Moderní trendy v logistice

Logistika představuje zásadní prvek řízení firmy a neměla by se podceňovat. V různých koutech planety se ovšem vyvíjí jinak. Zatímco ve většině světa logistický průmysl před vypuknutím hospodářské krize v roce 2008 mírně zpomaloval svoji dynamiku, v západní a střední Evropě rostl dál. Poté také zmírnil tempo, ovšem zase méně, než tomu bylo jinde. Zaměříme se tedy na jeho specifika a na aktuální trendy v logistice s ohledem na střední Evropu a především na Českou republiku. Zde v roce 2012 došlo ke snížení logistické výkonnosti většímu než v ostatních státech EU vyjma Řecka. Vedle ekonomického vývoje toto odvětví ovlivňuje též legislativa, spousta trendů se tedy nedá aplikovat globálně, ale pouze v jednotlivých státech či oblastech. Pojďme se podívat na 5 základních rysů současného vývoje logistiky v České republice.

1) Modernizace skladovacích prostor v logistice

Firmy po léta v naší zemi využívaly staré skladovací prostory, teprve v letech 2004 a 2005 se znatelně zvýšila poptávka po moderních halách přizpůsobených provozu 21. století. Skladovací prostory, jejichž nabídka dlouho znatelně převyšovala poptávku, tak klesly s neobsazeností pod magickou hranici 10%. To je možné jen díky tomu, že velký průmysl ve většině západní a střední Evropy v posledních letech zaznamenává menší výkyvy než jinde ve světě.

Přes počáteční nedůvěru k novým IT technologiím a vymoženostem, jako třeba automatizovanému skladování, se firmy už sžily s moderním způsobem využíváním technických prvků v řízení provozu logistiky a dnes jsou tyto elementy zcela běžné. Patří mezi ně jak informační systémy zajišťující komunikaci, tak specializované programy přizpůsobené prostředí logistiky.

2) Outsourcing v logistice

Outsourcing, tedy svěření práce třetí straně, se stává fenoménem nejen v logistice, ale napříč většinou odvětví lidské činnosti. V tomto oboru se prosazuje jak outsourcing, při němž svěříme všechny logistické úkony jedné společnosti, takzvaná third-party logistics (3PL), tak novější podoba outsourcingu fourth-party logistics (4PL). Tam pověřujeme logistickými úkony hned dvě firmy, jednu řízením a administrativou, popř. dalšími provozními věcmi, druhou pak čistě na přesun zboží.

3) Zvyšování nákladů na provoz v logistice

Výsledkem outsourcingu by mělo být to, že společnost ušetří více peněz, než kdyby zřizovala vlastní logistické oddělení a platila celou řadu zaměstnanců. Šetření totiž, vzhledem k velké konkurenci a hospodářské krizi, je průvodním jevem současnosti a nejbližší budoucnosti. Ztěžuje ho celá řada aspektů jako zvyšování cen pohonných hmot, různá zákonná omezení při převozu zboží přes hranice, omezení dovozu z některých zemí, pohyb výše pronájmů skladovacích prostor (ta nejčastěji dosahuje 30 až 35 procent veškerých nákladů) nebo úpravy hodnoty minimální mzdy.

Kvůli snižování nákladů se v poslední době stává častějším trend stavění výroben dodavatelů co nejblíže závodům odběratele.

4) Zelená logistika

V současnosti se vlády snaží donutit podniky, aby se chovaly co nejohleduplněji k životnímu prostředí. Podle některých studií se logistika podílí na zhoršování stavu ovzduší mezi všemi negativními faktory údajně více než deseti procenty. Potřebu regulovat tento stav a zapojit firmy do procesů ohleduplných k životnímu prostředí už pociťují i státy jako Čína, které v tomto ohledu dříve příliš mnoho nepodnikaly. Právě u Číny, spolu s Německem, největšího světového exportéra, to je velmi výrazné. V řádu několika málo let by více než 50 procent aktivit společností mělo být vedeno s ohledem na životní prostředí.

5) Rostoucí počet zaměstnanců v logistice

Jako jedno z nejdynamičtějších ekonomických odvětví logistika logicky stále zvětšuje objem pracovníků. Přes občasné výkyvy způsobené vývojem světového hospodářství odborníci odhadují, že v dlouhodobém horizontu počet lidí zaměstnaných v logistickém řetězci poroste, třeba i díky větší práci se „zelenou logistikou“.


Na tomto textu se podílela společnost Servant, která nabízí logistické služby jako například skladování zboží, správu e-shopu, datovou podporu skladu, nebo také celní deklarace. Její skladové prostory zasahují do několika krajů, přičemž nejdostupnější je sklad v Praze, vzdálený pouhé 3 km od Černého mostu.

Zdroje:
Martina Michnová. Trendy v logistice. VŠE, 28.9.2007, dostupné z: http://kml.vse.cz/ostatni/dalsi/trendy-v-logistice-a-distribuci/
Paulína Husová. Renegociovat nebo se přestěhovat? Cbre.cz, 2011, dostupné z: http://portal.cbre.eu/...
Luboš Spálovský. Česká republika klesá na žebříčku logické výkonnosti. Dopravní noviny, 2012, dostupné z http://www.dnoviny.cz/logistika-spedice/
Hospodářské noviny. Trendy a strategie v logistice, 13.3.2009, dostupné z http://logistika.ihned.cz/c1-35687780-trendy-a-strategie-v-logistice
Radim Lenort. Průmyslová logistika. VŠB, 2012, dostupné z http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PL/Prumyslova%20logistika.pdf
E-dovoz.cz. Největší světoví exportéři. 2009, dostupné z http://www.e-dovoz.cz/zajimavosti/vyznamni-exporteri-a-importeri/