SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika XIII.

LOGISTIKA
Písmo OCR

Optické rozpoznávání znaků (OCR - Optical Character Recogniton) je zhruba 30 let starý způsob záznamu a automatické identifikace údajů.
Zprvu byl používán pro kontaktní (optické, světlem určitého spektra) snímání obsahu písemných dokladů ve formulářovém uspořádání se zápisem ve strojovém písmu - zrychlení práce o 90 %.
V 80. letech původní strojové písmo, které zahrnovalo číslice a několik řídících znaků, bylo doplněno písmem psaným ručně kontrastním inkoustem nebo tužkami a bylo rozšířeno na celou abecedu - písmo bylo normalizováno - zavádění PC.
V posledních letech jsou nabízeny snímače (scanery), které mohou snímat jak písmo OCR, tak čárový kód a dále snímače schopné snímat jakýkoli zřetelně napsaný rukopis

Využití písma OCR: v dopravě; v obchodě (objednávky zboží); ve službách; pro účetní doklady…

I když ve srovnání s čárovými kódy funguje s větší chybovostí a je nákladnější, je možno očekávat, že bude používáno ještě po dlouhou dobu, a to jak vedle čárových kódů, tak i v kombinaci s nimi.

Radiofrekvenční kódy

Automatická identifikace na radiofrekvenčním principu se využívá jako u nosičů dat identifikačních štítků, a to buď pasivních (pouze předávajících jednou zaznamenaná data) nebo aktivních (s možností změny záznamů dat, tj. data přijímající, ukládající a vysílající).

Možnost měnit data zprostředkovaná nosičem, který se pohybuje spolu s identifikovaným objektem např. paletou, kontejnerem nebo vozidlem, je velkou výhodou.

Další předností je velká paměťová kapacita nosičů.

K vysílání radiofrekvenčních signálů k identifikačním štítkům a ke zpětnému zachycení signálů a jejich předání snímači slouží anténa.

Snímač řízený mikroprocesorem, pak dekóduje a zpracovává data ze štítků, doplňuje je údaji o čase a místě a předává je hlavnímu počítači.

Pasivní štítek je tvořen plastovým pouzdrem v němž je integrovaný čip a anténa, signál štítek vysílá, jestliže se pohybuje kolem antény snímacího zařízení.

Aktivní štítek je napájen vestavěnou lithiovou baterií jejíž životnost je 15 - 18 let.

Využití:

NÁPISY A ZNAČKY PRO MANIPULACI A UKLÁDÁNÍ

Manipulační a přepravní jednotky musí být rovněž stanoveným způsobem označeny z hlediska správného způsobu manipulace s nimi nebo jejich uložení na ploše překladiště či ve skladu.

Zvlášť důležité je to u zásilek v mezinárodní přepravě. I tento tradiční způsob označení je normován.

Stanoveny jsou:

Výstražné a manipulační značky, identifikační označení, označení příjemce, místa určení, místa překládky, hmotnosti, rozměrů a objemu, jakož i označení odesílatele a místa odeslání jsou povinné a jednoznačně určené.

Jejich provedení ve formě čitelné okem zaručují, že budou moci být pohotově přečteny a správně interpretovány jakýmkoliv pracovníkem na libovolném místě logistického řetězce v kterékoliv zemi.