SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika XV.

LOGISTIKA
Trendy v distribuci

Při navrhování distribučních systémů je třeba vycházet z konkrétních podmínek, stavu techniky a technologie a řešení průběžně přizpůsobovat měnícím se podmínkám.

Následující trendy mohou pomoci při konkrétním rozhodování:

V rámci distribučních systémů ve vyspělých zemích dochází k posilování role a pozic maloobchodu. V této souvislosti lze pozorovat následující tendence:

Tendence k mezinárodnímu obchodování se zrychluje, což má významný vliv na posilování mezinárodního charakteru logistických distribučních řetězců a na prodlužování vzdáleností, které se překonávají.