SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika XVI.

LOGISTIKA
Tvorba a fixace manipulačních a přepravních jednotek, ložné plány

Vytváření odvozených manipulačních, resp. přepravních jednotek ze základních manipulačních jednotek se řídí principem skladebnosti a opírá se o rozměrovou unifikaci obalů, přepravních a dopravních prostředků.

Např. manipulační (přepravní) jednotku na bázi prosté dřevěné palety (paletovou jednotku) je nutno sestavit ze základních manipulačních jednotek - v souladu s normami - tak, že vrstvy základních manipulačních jednotek se proloží přířezy z hladké nebo vlnité lepenky a celek se zpevní - fixuje - některým z následujících způsobů:

V zásadě lze odvozené manipulační a přepravní jednotky fixovat:

Při rozhodování o způsobu fixace se berou v úvahu tvar a vlastnosti obalů spoluvytvářejících základní manipulační jednotky, vlastnosti materiálu a fixačních prostředků, způsob mechanizace či automatizace při paletizaci (sestavování), depaletizaci, způsob jejich skladování a přepravy.

Přesto, že celá záležitost je detailně propracována a ošetřena normami a předpisy (54), dochází při tvorbě manipulačních a přepravních jednotek k řadě chyb, jejichž důsledkem může být odmítnutí převzetí zásilky dopravcem, poškození obalu či znehodnocení zboží během manipulace nebo přepravy a jeho odmítnutí zákazníkem a tudíž vznik vícenákladů v horším případě ztráta zákazníka.

Typické škodní případy, vzniklé například následkem:

Dopravních prostředků nebo kontejnerů se využívá: