SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie I. - Zápočtový test A

1. Hypotéza o vytlačování tvrdí, že:
a. Vládní výdaje mají tendenci převyšovat vládní příjmy
b. Vládní příjmy mají tendenci omezovat dovoz
c. Vládní výdaje mají tendenci omezovat soukromé investice

2. Monetaristická teorie požaduje hospodářskou politiku s:
a. Volností v rozhodování
b. Pevnými pravidly
c. Důrazem na kontrolu a minimalizaci inflace


3. Deflátor GNP je:
a. Podíl nominálního GNP a národního důchodu
b. Podíl nominálního a reálného GNP
c. Rozdíl nominálního a reálného GNP

4. Podle rané verze Phillipsovy křivky je pokles míry nezaměstnanosti spojen s:
a. Růstem míry inflace
b. Stabilní mírou inflace
c. Poklesem míry inflace

5. Výnos daní se, se stoupající mírou zdanění (podle Lafferovy křivky)
a. Vždy zvyšuje
b. Vždy snižuje
c. Neplatí ani a) ani b)

6. Při rostoucím exportu se cena exportovaného zboží v zemi, které vytváří zpravidla
a. zvyšuje
b. snižuje
c. nemění

7. V centrálně plánované ekonomice je rozpočtové omezení podniků
a. Převážně měkké
b. Převážně tvrdé (nutnost splnit plán)
c. Termín "rozpočtové omezení" má smysl pouze pro domácnosti

8. Transferové platby (např. výplata starobních důchodů) se do výpočtu hrubého domácího produktu tzv. produktovou metodou:
a. Započítávají
b. Nezapočítávají
c. Započítávají z 50 %, druhých 50 % se započítává tzv. důchodovou metodou

9. Zvýšení (apreciace) kursu Kč vůči DM má na obchod mezi ČR a Německem následující vliv:
a. Podpoří export z ČR do Německa
b. Podpoří import z Německa do ČR
c. Nemá vliv

10. Stimulace AD se projeví růstem inflace:
a. Je-li GNP pod potenciálním produktem
b. Je-li GNP nad potenciálním produktem
c. Je-li nezaměstnanost nad přirozenou mírou

11. Při výpočtu ČDP (NDP) produktovou metodou započítáváme také:
a. Státní výdaje na zboží a služby
b. Odpisy (znehodnocení kapitálu)
c. Čisté investice

12. Peněžní agregát M1 nezahrnuje:
a. Bankovky a mince
b. Vklady na požádání
c. Termínované vklady

13. Nákup státních obligací centrální bankou má za následek, že množství peněz v oběhu (za jinak stejných podmínek)
a. Vzroste
b. Klesne
c. Nezmění se

14. Zvýšení míry povinných rezerv komerčních bank má za následek, že se množství peněz v oběhu včetně úvěrových peněz (za jinak stejných podmínek)
a. Zvýší o přírůstek rezerv
b. Zvýší o více než činí přírůstek rezerv (multiplikační efekt)
c. Sníží

15. Mezi faktory, které mohou způsobit inflaci taženou poptávkou patří (ceteris paribus):
a. Pokles čistého exportu
b. Růst čistého exportu
c. Růst vládních nákupů


16. Vypočítejte index spotřebitelských (maloobchodních) cen. O kolik procent se zvýšily životní náklady v roce 1994 ve srovnání s rokem 1993, známe-li následující údaje:

Váhy spotřebního koše: Nárůst v r. 1994 ve srovnání s r. 1995 o:
Potraviny ……………...0,20 ... 242%
Oděvy, obuv ………….0,06 ... 160%
Bydlení ………………..0,42 ... 110%
Doprava ……………....0,10 .....¨50%
Zdravotní péče ………..0,10 ...... 30%
Ostatní ………………..0,10 ...... 70%

Viz. Holman str. 536

17. Nominální GNP byl v roce 1987 4527 mld. Guldenů, v roce 1986 4240 mld. Guldenů. Deflátor GNP byl v roce 1987 117.7 a v roce 1986 113.9. Deflátor byl 100 v roce 1983. Vypočtěte tempo růstu reálného GNP v roce v procentech.
Viz. Makroekonomie str. 73

18. ?
19. ?
20. ?