SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie - Závěrečný test, skup. A

1. Zadán ČDP, zisky, renty, úroky, spotřební výdaje domácností, znehodnocení kapitálu, nepřímé daně zmenšené o subvence. Vypočítat: a)mzdy a b)čistý národní důchod.

2. Lafferova křivka. Zakreslit. Co by měla vláda udělat, aby zvýšila daňové výnosy, pokud se nyní nachází v zakázané zóně.

3. Třísektorová ekonomika: zadáno MPC, Sa, transferové platby, investiční výdaje, autonomní daně, sazba důchodové daně, vládní nákupy statků a služeb. Vypočítat rovnovážný produkt.

4. Phillipsova křivka – zakreslit krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku

5. Zadán nominální produkt, míra inflace a míra nezaměstnanosti. Vypočítat jaký byl přibližně reálný produkt.

6. Míra nezaměstnanosti – zadán celkový počet obyvatel, nezaměstnaných, zaměstnaných vč. sebezaměstnaných. Vypočítat míru nezaměstnanosti.

7. V tabulce vždy zadány pouze 2 údaje. Např. nominální HDP, reálný a nominální HDP (tj. deflátor) a musí se dopočítat 3 údaj.

8. Klasická křivka AS – ceny jsou pružné, mzdy jsou pružné, obyvatelstvo informované. Napsat: a)co se stane s reálným produktem; b)co se stane s cenovou hladinou.