SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie - Závěrečný test, skup. B

1) Zadány jsou HDP=3500 mil Kč; renty= 870 mil Kč; zisky firem 340 mil Kč; spotřební výdaje domácností 1800 mil Kč; nepřímé daně snížené o subvence 120 mil Kč; čisté úroky 220 mil Kč; znehodnocení kapitálu 100 mil Kč; saldo zahraničního důchodu.
Vypočítejte: a)velikost mezd, b) ČND.

Zakreslete Lafaerovu křivku. Popište osy, a vyznačte jak by měla vláda zvyšovat daňové příjmy, jestliže se nachází v "c" tzv. Zakázané oblasti.

V třísektorové EO jsou zadány : MPC=0,9; TR=200 mil Kč; G=400 mil Kč; Sa=-200 mil Kč; Ta=150 mil Kč; Sazba důchodové daně=0,2; I=800 mil Kč.
Vypočítejte rovnovážný produkt

4) Zakreslete krátkodobou a dlouhodobou Philipsovu Křivku popište osy a zakreslete dopad poklesu očekávané míry inflace.

5) Nominální produkt vzrostl o 9%; míra nezaměstnanosti 5%; míra inflace 10%. Popište jak se vyvíjel reálný produkt.

6) Předpokládejme klasickou AS s těmito předpoklady: dokonale pružné mzdy a ceny; dokonalá informovanost.
Jak se pod vlivem poklesu peněz bude vyvíjet: a)reálná produkt; b)cenová hladina.

7) Počet dospělého obyvatelstva je 2600, počet nezaměstnaných 240, počet obyvatel je 2960, zaměstnaných a sebezamněstananých je 1450. Jaká je nezaměstnanost?

8) Doplňte:

  1999 2000 2001
Reálný HDP 1800   3200
Deflátor HDP 140 100  
Nominální HDP   2580 2750