SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie - Závěrečný test, skup. C

1) Povinné minimální rezervy bank. Něco v tom smyslu, že Centrální banka koupí cenné papíry za 50 mil. bezhotovostně, KB mají povinnost držet 5 % rezervy. Jaký to bude mít dopad na konečné povinné rezervy u CB a u jiných bank?

2) Vysvětlete pojem "frikční, strukturální a cyklická nezaměstnanost".

3) Vysvětlete pojem "vytěsňovací efekt".

4) Popiště poptávkovou inflaci, zakreslete ji a napiště možné příčiny jejího vzniku.

5) Transmisni teorie. Vzrůst M, pokles I,... Keynesyánský transmisní mechanismus - opravte zadané grafy.

6) Vypočítejte rovnovážný produkt, HDP a ČDP v třísektorové ekonomice.

7) Agregátní nabídková křivka, běžný keynesyánský případ, co se stane s produktem a s cenovou hladinou při změně autonomní spotřeby.

8) Příklad - doplňovačka do tabulky.