SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie - Zápočtový test (semestr 2005-6)

1. Cenový index pro rok 1980 byl 100 a pro rok 1990 byl 120. Nominální HDP byl v roce 1990 360 mld. USD a v roce 2000 činil 480 mld. USD. Hodnota HDP v roce 2000 v cenách roku 1990 tedy bude (v mld. USD)
a) 300
b) 384
c) 400
d) 424
e) 600

2. Makroekonomie zkoumá:
a) tržní ekonomiku jako celek
b) procesy nastolující makroekonomickou rovnováhu
c) jevy a procesy narušující makroekonomickou rovnováhu
d) odstranění či zmírnění poruch a odchylek od makroekonomické rovnováhy
e) vše výše uvedené

3. Do makroekonomického produktu vyčísleného důchodovou metodou se vloudila jedna položka, která tam nepatří., Označte ji:
a) mzdy
b) úroky
c) vklady
d) příjmy ze sebezaměstnání
e) renty

4. Které z aktivit nejsou zachyceny v ukazateli typu HDP?
a) příprava jídel v restauracích
b) nahrazení vyřazených kapitálových statků
c) většina nelegálně vyráběných produktů
d) produkce škodlivých emisí
e) neplatí žádná z nabídek

5. Do peněžního agregátu M1 nepatří jedna z níže uvedených položek. Označte ji:
a) hotovost ve Vaší peněžence
b) hotovost v pokladně supermarketu
c) vklady na požádání
d) termínované vklady
e) hotovost ukrytá doma ve slamníku