SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Management & Marketing

Management & Marketing

Management

Zápisky z přednášek Managementu. (thx to Cukr)
--> Plánování
--> Organizování
--> Rozhodování
--> Vedení
--> Komunikace
--> Kontrola
--> Profil a osobnost manažera

Podnikový management

Přednášky z Podnikového managementu. Odkud jsou, to už nevím. Nicméně na 33 stranách najdete mj. vymezení pojmů, vývoj školy managementu, řízení, principy manažerské práce, manager, plánování, personální činnost, rozhodovací procesy, proces komunikace, etika.

k přečteni v Microsoft Word Podnikový management > velikost 251 kB číst ve wordu (33 str)

Strategický management

Přednášky ze Strategického managementu na téma: proces, strategie efektivnosti, cyklus, inovace a invence, typy podnikatelských strategií, inovační strategie, podnikatelské řízení, plánování, analýza, konkurence, organizace, zhodnocení a výběr. Thanks to Milan.

k přečetní ve Wordu 2007 Strategický management velikost 120 kB ve wordu 2007 (20 stran)

Management obchodní firmy

Zápisky z předmětu Management obchodní firmy o vývoji a rozdělení ocbhodních jednotek apod. (by Cukr)

download Management obchodní firmy stáhnout v raru velikost 214 kB (5 MB) 19 stran

Kapitálová struktura a dopad na kurzy akcií

Seminárka povrchně zkoumající dopad změny kapitálové struktury na tržní cenu akcií na příkladě českých energetických společností v letech 1997-2000.

číst ve wordu Kapitálová struktura velikost 310 kB číst ve wordu (13 str)


Marketing - maturitní otázky

24 vypracovaných maturitních témat z Marketingu (koncepce mkt, mkt prostředí, mkt výzkum, chování kupujících, etapy cíleného marketingu, komplexní výrobek, značka, vývoj výrobku, životní cyklus výrobku, cíle podniku při stanovení ceny, slevy, stimulace, reklama, nástroje podpory prodeje, způsob distribuce, vertikální a horizontální marketingový systém) (thx to Cukr)

k přečteni v Microsoft Word Marketing > velikost 245 kB číst ve wordu (49 str)

Marketing - základy

Několik základních stručných témat z Marketingu.
--> 1. Pojem, typy, druhy
--> 2. Trh a tržní mechanismus
--> 3. Marketingový průzkum - cíle a metody
--> 4. Strategické plánování - tvorba, význam
--> 5. Marketingový systém řízení - fáze, nástroje

Marketing - stručné otázky

Vypracované stručné okruhy z úvodu Marketingu. (thx to Cukr)
k přečteni v Microsoft Word 1. Podstata marketingu a jeho role ve společnosti
k přečteni v Microsoft Word 2. Prostředí marketingu
k přečteni v Microsoft Word 3. Marketingový výzkum
k přečteni v Microsoft Word 4. Marketingový informační systém
k přečteni v Microsoft Word 5. Nákupní chování spotřebitelů
k přečteni v Microsoft Word 6. Trh a cíleny marketing
k přečteni v Microsoft Word 7. Komunikace a stimulování prodeje
8. Spotřební predispozice
9. Potřeby a jejich pojetí
k přečteni v Microsoft Word 10. Kvantitativní a kvalitativní výzkum trhu
k přečteni v Microsoft Word 11. Segmentace spotřebních trhů, typologie spotřebitelů
k přečteni v Microsoft Word 12. Výzkum amrketingové komunikace