SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Management - Marketing obchodu 9

Marketing obchodu
9. Potřeby a jejich pojetí

Přístup z obecné psychologie - rozlišuje potřeby:
- vrozené (primární) - spojené s fyziologickými procesy
- získané (sekundární) - spojené s psychickým zázemím

Maslowovo členění na 5 skupin :

  1. fyziologické potřeby - jídlo, pití, spánek; mzda a pracovní podmínky
  2. potřeby jistota a bezpečí - bezpečí, zdravotní stav; jistota zaměstnání, penze
  3. potřeby sociální sounáležitosti - sdružování, přátelství
  4. potřeba ocenění - ocenění druhými, vážnost, důvěra ve vlastní znalosti
  5. potřeba seberealizace - rozvoj a využití vlastních schopností

- skupiny potřeb mají hierarchickou strukturu
- lidé se nejdříve snaží uspokojit pro ně nejdůležitější potřeby, po jejich uspokojení se snaží uspokojit potřeby "vyšší"