SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Management - Marketing obchodu

Marketing obchodu
10. Kvantitativní a kvalitativní výzkum trhu

Informace o trhu jsou dvojího druhu:

1. Informace o kvantitativním průběhu tržních procesů
Vychází do značné míry z podnikové evidence (např. jaký je prodej). Ale nevíme nic o sociální struktuře kupujících, jak často je kupují atd. Z marketingových podnikových dat také neznáme některá další data, např. jaká je znalost naší a konkurenční značky.
Zjištění těchto dat potřebujeme znát s určitou přesností a zachytit jejich změny ve vývoji pomocí kvantitativního výzkumu. Otázky musí být jednoznačné a jednoduché (uzavřené otázky). Soubor respondentů musí být dostatečně veliký.

2. Informace, které vypovídají o procesech, jež probíhají ve vědomí spotřebitele
- např. znalost motivačních struktur spotřebitele, jak na něho působí různé podněty atd.
- tyto informace vyžadují jinou metodologii výzkumu kvalitativní výzkum
- zabývá se jevy, jejichž definice nemá přesné "kontury"
- výsledkem výzkumu není a nemůže být kvantitativně přesný model, ale převažující tendence ==> zkoumány menší vzorky charakterizující cílovou skupinu

Kvantitativní výzkum trhu:

Kvalitativní výzkum trhu:

KVANTITATIVNÍ VÝZKUM KVALITATIVNÍ VÝZKUM
uzavřené otázky
pouze přímé otázky
závazná struktura
nároky na reprezentativní výběr
předkódování odpovědí
hromadné vyhodnocování
standardně školení tazatelé
otevřené i uzavřené otázky, škály
kombinace přímých a nepřímých otázek
volněji strukturované (pointové dotazování)
nároky na typologický výběr
náročnější screening
následné skupinování odpovědí
individuální vyhodnocení
tazatelé s psychologickou průpravou