SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Marketing
1. Pojem, typy, druhy

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Výraz marketing bývá nesprávně spojován s pojmy reklama nebo prodej.

Základní podnikatelské koncepce
- marketingová koncepce se začíná objevovat v rozvinutých tržních ekonomikách v padesátých a šedesátých let našeho století. Souvisí se změnou sociálních a ekonomických podmínek po druhé světové válce zejména v USA a Západní Evropě.

Výrobní podnikatelská koncepce
- vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat výrobky, které budou levné a snadno dosažitelné.
- cílem podnikatele je dosáhnout co nejvyššího zisku přes oblast výroby, zejména lepším využíváním techniky, technologie a lepší organizací práce.
- úspěch firmy závisí na zvyšování produktivity práce.

Hlavním představitelem v Československu byl Tomáš Baťa (zaměřil se na zaměstnance, ubytování, vzdělání, školky). V USA to byl pak HENRY FORD, který zavedl pásovou výrobu a snažil se zlevnit automobil, aby si ho mohl dovolit každý.

Výrobková podnikatelská koncepce
- vychází z předpokladu, že zákazník bude při nákupu dávat přednost výrobkům nejvyšší kvality
- podnikatel se zaměří především na výrobu vysoce kvalitních výrobků a neustále se je snaží zdokonalovat.
- podnikatel věří, že zákazníci budou volit při nákupu především kvalitu či výjimečnost

Prodejní podnikatelská koncepce
- vyplynula z hromadné výroby, která potřebovala masovou distribuci a prodej
- distribuční síť roste společně s objemem výroby
- cílem výrobce je prodat to, co vyrobil. Nikoliv vyrábět to, co by prodal - proto byla vyvinuta celá řada prodejních triků, které přesvědčí zákazníka, aby si koupil zrovna náš výrobek (propagace v novinách, reklama, reklamní tabule).

Marketingová podnikatelská koncepce
- vychází z filozofie, že marketing je něco víc než prodej
- předpokládá především zpětnou vazbu mezi trhem a výrobcem (musí existovat dvousměrná komunikace)
- výrobce musí prodávat výrobek, který zákazník chce - pochopit potřeby a přání zákazníků a následně se přizpůsobit výrobku tak, aby jeho výroba byla v souladu s nimi
- pro budoucnost firmy je nesmírně důležité si udržet spokojené zákazníky.
- předpokládá se, že se podnikatel nebude zaměřovat na trh jako celek, ale bude volit individuální přístup
- své úsilí zaměří na tzv. cílový trh

Klíčem k věrnosti je plné uspokojení zákazníka, protože si:
a) přijde opět výrobek koupit
b) kupuje i jiné výrobky podniku
c) nevěnuje tolik pozornosti výrobkům konkurenčním
d) o podniku hovoří se svým okolím pozitivně

Sociální marketingová koncepce - je to nejnovější marketingová koncepce, která se snaží dát do souladu potřeby, zájmy zákazníků s dlouhodobými sociálními a etickými zájmy společnosti
- zákazníci žádají "inteligentní spotřebu", která nebude mít za následek ekologické ohrožení lidstva
- návrat ke konzervativním hodnotám
- lidé jsou unaveni "lacinými hodnotami" (nerozhodují se podle ceny, ale služby).
- hledání rovnováhy a zdrženlivosti v životním stylu
- odmítání konzumního života
- růst altruismu (vztah ke stáří a okolí)