SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Marketing
2. Trh a tržní mechanismus

Trh je oblastí ekonomické reality, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží. Směnu zprostředkovávají peníze.

Základní subjekty trhu

a) domácnosti
- nakupují výrobky a služby k uspokojení svých potřeb
- fungují i na straně nabídky, jsou vlastníci výrobních faktorů

b) firmy
- fungují na straně nabídky i poptávky
- cílem účasti podniků na trhu je dosažení zisku

c) stát
- vstupuje na trh jako specifický subjekt
- cílem jeho přítomnosti na trhu je jeho ovlivňování
- působí na trh prostřednictvím svých institucí a zákonodárných orgánů a prostřednictvím tzv. hospodářské politiky státu
- snaží se o stanovení legislativních pravidel fungování trhu

Rozdělení trhu

- z hlediska množství druhu zboží
a) individuální trh - jedna zakázka
b) dílčí trh - jeden druh veškerého nabízeného zboží
c) agregátní trh - veškeré zboží na trhu

- z hlediska územního
a) místní trh - má své zvyky
b) národní trh - na území státu
c) mezinárodní
d) celosvětový

- z hlediska předmětu nabídky
a) trh výrobků
b) trh služeb
c) trh práce - cena je mzda
d) trh půdy - cena je renta
e) trh hmotného kapitálu
f) trh finančního kapitálu - cena je úrok

Definice marketingového trhu
Jedná se o souhrn všech skutečných, ale i potenciálních kupujících. Kupující musí splňovat tyto podmínky:
a) má zájem o naše zboží
b) má peníze na zaplacení
c) má příležitost koupit náš výrobek

Pojmy

Potenciální trh - je to ten největší (ČR)
Použitelný trh - potenciální snížený o ty, co nemají peníze a zájem
Kvalifikovaný trh - použitelný snížený o ty co nemají příležitost
Cílový trh - náš cíl
Podchycený trh - už si u nás koupili zboží
Tržní podíl - procentuální vyjádření zastoupení firmy na cílovém trhu

Tržní formy

Kartel - kartelové dohody, 2 firmy
Syndikát - více firem a spolupráce
Trust - firmy spolu kooperují
Koncern - např. Škoda Plzeň - jedna firma s různými závody
Čistý monopol - např. pošta na straně nabídky
Monopson - na straně poptávky, např. stát (vojenská technika)
Čistý oligopol - spojení nejsilnějších firem
Heterogenní oligopol - např. automobilky (odlišnosti mezi vozy)

Poptávka - množství zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit.
1) dílčí poptávka - jeden druh výrobku
2) agregátní poptávka - všechny výrobky