SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Mezinárodní daňové systémy

Mezinárodní daňové systémy

Odlišnosti daňových systémů, typové skupiny, kritéria rozhodování, historie, současný trend, reforma daňové soustavy, daňový ráj, offshore centra; evropské daňové systémy, direktivy. Napsáno cca v 2004.


První daňové systémy byly tvořeny z fiskálních a daňových systémů za feudalismu. Moderní daňový systém je takový, který obsahuje plnou strukturu současného daňového spektra.

Důvody odlišnosti daňových systémů:

Typové skupiny podle vymezených kritérií

Možnosti zdroje informací a kritéria pro porovnání daňových soustav:
+ existují instituce, které se zabývají správou a výzkumem daní a daňových soustav
- porovnávají jednotlivé daně, způsob jejich zavádění - existuje málo studií, které se zabývají celým daňovým komplexem

Kritéria rozhodování

Země, která uplatňuje systém pojištění na veřejné bázi, nemůže toto pojištění zařadit do důchodových daní. Většina zemí uplatňuje podobu veřejného systému, ale vedle nich existují i privátní možnosti pojištění. Význam veřejného pojištění v daňovém mixu má nejvyšší význam. Veřejné sociální pojištění je důchodová daň, ale upravená jiným zákonem než daňovým. Problematika vysoké daňové kvóty - otázkou je, zda je včetně či bez sociálního pojištění.

Žádná daň by neměly být libovolně měněna. Není možno ani měnit daňovou soustavu bez ohledu na fiskální politiku státu. Brát v úvahu daňovou konstrukci - prvkem může být odpočet daně či osvobození od daně => proč se někdo zvýhodňuje

Předměty, ze kterých se vybírají selektivní daně - je po nich neelastická poptávka
Nejvýznamnější daň - daň z příjmů (důchodová)
Méně významná daň - majetková daň
Laferova křivka - stejné příjmy při různých daňových sazbách (r - optimální daňová sazba)

Daně z obratu

Daň z obratu se vyznačuje tím, že co komodita, to sazba
diferenciace sazeb - zvýšení administrativních nákladů
všeobecné nepřímé zdanění (obratovou daň) nahradilo DPH (většinou 2 sazby)

Historie

60-70 léta - zkomplikování daňových soustav - velké náklady
- nebylo rozhodující, jakým způsobem jsou daňové systémy propojeny
- daň. soustavy byly izolovány
80-90 léta - daňové reformy - redukovat míru přerozdělování daň. kvótou

Současný trend

Reforma daňové soustavy

Frekvence daňových reforem:

důležité je, jak se vyvíjí účetní soustavy a daň. soustavy
- nahodilá - periodická (minimum zemí)

Ekologická daňová reforma (nefiskální)

Daňový ráj

Off shore centre


Evropské daňové systémy

Vývoj zdanění v Evropě

Fiscal programme 2003-2007 

2. fáze tohoto programu (odvolává se na předchozí cyklus). Prvním úkolem je aplikace cílů z předchozího období na nově přistupující země. Je třeba posílit povědomí o právu EU v oblasti daní (vytvořit standard znalostí evropského daňového práva), rozvíjet a doplnit mechanismy efektivní kooperace mezi členskými zeměmi (technická návaznost daňové správy). VIES = systém na výměnu informací o DPH. Program je zaměřen na:

 1. boj proti daňovým únikům
  smyslem programu je zvýšení efektivity výběru daní
  dva druhy daňových úniků 
  a) porušení zákona, 
  b) vyhledávání mezer v zákoně, nepřesných formulací apod. za účelem snížení daní (hranice legálního a nelegálního) 
 2. eliminace distorzních vlivů (zkreslení) 
  - firmy jednají pod vlivem daní; největší distorzi způsobují diferencované sazby (podle předmětu, výrobku)
  - především spotřební daně, diference by se měla snižovat, tyto spotřební daně by se měly sjednocovat
 3. snižování administrativní zátěže

6. Direktiva - důchodové daně

Většinou se stanovuje, jak přistoupit na evropskou normu. Korporační daně upravují 2 direktivy z 90. let:
1. direktiva o dceřiných společnostech
2. direktiva o fúzích, dělení a převodu akcií
Týkají se toho, nakolik lze sjednotit účetní a daňové pohledy; využít pravidel konsolidovaného účetnictví na daňovou oblast (dvojí zdanění již téměř vyřešeno). Od roku 1994 platí speciální úprava pro střední a malé podniky

Direktivy EU - obecné evropské principy

Akcízy

Technika výběru VAT