SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Mikroekonomie

MIKROEKONOMIE I.
vypracované bakalářské otázky (verze 2010)


0. Úvod do ekonomie

Pár pojmů bez grafů na rozjezd. Předmět a metoda ekonomie. Co je to ekonomie, ekonomická vzácnost, dělba práce, peníze, vědecký přístup v ekonomii, využití ekonomie. Konkurence, typy, dokonalá a nedokonalá konkurence.

1. Trh a základní elementy trhu NOVÁ

Vznik trhu, typy trhu, tržní subjekty. Význam a funkce trhu, tržní subjekty, ekonomický koloběh. Formy ekonomické organizace, vzácnost, úloha cenového systému. Hranice produkčních možností.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 1 > 4 str. 63 kB

2. Nabídka, poptávka, cena NOVÁ

Dosahování tržní rovnováhy. Individuální a tržní nabídka a poptávka, posuny křivek. Teorém pavučiny. Cena, důsledky cenové regulace.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 2 > 5 str. 104 kB

3. Chování spotřebitele a formování poptávky NOVÁ

Užitečnost a její měření. Celkový a mezní užitek. Kardinalistická a ordinalistická verze. Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky, indiferenční analýza, linie příjmů. Tržní poptávka. Elasticita poptávky. Spotřební a úsporová funkce.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 3 > 6 str. 87 kB

4. Produkční analýza a náklady firmy NOVÁ

Produkční funkce. Celkový, průměrný a mezní produkt. Výnosy z rozsahu. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období, nákladové křivky. Nákladové optimum firmy. Náklady účetní a ekonomické. Náklady příležitosti. Zisk.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 4 > 3,25 str. 59 kB

5. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu NOVÁ

Charakteristika dokonalé konkurence. Rovnováha firmy maximalizující zisk. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Křivka nabídky firmy a odvětví. Bod zvratu. Cenová elasticita nabídky.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 5 > 4 str. 80 kB

6. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu NOVÁ

Efektivnost dokonalé konkurence. Výhody ze směny. Přebytek výrobce, přebytek spotřebitele. Rovnováha spotřebitele, firmy, tržní rovnováha. Diferenciální renta. Arbitrážní obchody

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 6 > 3 str. 66 kB

7. Nedokonalá konkurence NOVÁ

Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních struktur. Úplný monopol (rovnováha monopolu, důsledky existence monopolu, regulace monopolu).

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 7 > 2 str. 47 kB

8. Oligopol a monopolistická konkurence NOVÁ

Oligopol a jeho typy. Kartelové dohody, vězňovo dilema. Charakteristika monopolistické konkurence, firma v krátkém a dlouhém období. Výrobní a alokační efektivnost.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 8 > 2 str. 49 kB

9. Typy firem a jejich cíle NOVÁ

Typy firem v tržní ekonomice z hlediska vlastnických vztahů a právních forem. Zisk jako hlavní podnět podnikání. Alternativní cíle firmy. Financování firem (vnější a vnitřní zdroje financování). Vlastnictví, problém "pán a správce".

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 9 > 3 str. 51 kB

10. Formování cen výrobních faktorů - teorie rozdělování NOVÁ

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka a nabídka po výrobních faktorech. Formování cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování. Přerozdělovací procesy v ekonomice. Zdroje nerovností v důchodech a jejich měření, Lorenzova křivka, Giniho koeficient.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 10 > 5 str. 86 kB

11. Trh práce

Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce, faktory které je způsobující, důsledky nedokonalosti. Vliv odborů.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 11 > 4 str. 67 kB

12. Teorie kapitálu a úroku

Základní pojmy teorie kapitálu (různá chápání kapitálu, členění kapitálu). Poptávka a nabídka na trhu kapitálu. Rovnováha, úroková míra. Vyhodnocování efektivnosti investic metodou čisté současné hodnoty.

k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 12 > 3 str. 50 kB

13. Tržní selhání a úloha vlády NOVÁ

Hlavní funkce vlády. Zásahy do dílčích trhů (do finální produkce, do trhu práce). Externality (neoptimální a podoptimální množství statku, optimum znečistění, Coaseho teorém, regulace externalit), asymetrické informace, veřejné statky.

-> k přečteni v Microsoft Word Mikroekonomie 13 > 4 str. 65 kB