SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Negativní daň

Negativní daň

Koncept negativní daně zahrnuje do daňového systému i celkovou státní politiku sociální podpory. Negativní daň nahradí hned několik sociálních dávek, včetně podpory v nezaměstnanosti a zejména nikoho neodrazuje od přivýdělku. Dnes při pobírání některých dávek nesmí občan pracovat, či má nějaký limit, při jehož překročení ztrácí nárok na dávky. To logicky vede k tomu, že takovýto člověk práci nijak nehledá a zůstává plně závislý na dávkách. V systému negativní daně se však každý přivýdělek projeví ve zvýšení čistého příjmu.

Každému je garantována univerzální sociální dávka ve výši např. 4000 Kč, která je vyplácena i když si občan nevydělá ani korunu. Pokud si vydělá alespoň nějaký příjem, dávka se snižuje, ale tak, aby měl vždy vyšší čistý příjem a nebyl odrazován od přívýdělku. Na úrovní odpočitatelné položky klesá univerzální dávka na nulu a vyšší příjem je dále zdaňován již rovnou daní 15%.

Princip negativní daně ukazuje následující tabulka a graf. Ze základu daně se odečte odpočitatelná položka. Kladný výsledek je předmětem rovné daně a na záporný výsledek se uplatňuje negativní daň.

Rovná daň a negativní daň
(sazba daně 15%, sazba negativní daně 50%, odpočitatelná položka 8000 Kč)

příjem (-)
pojistné
odpočitat.
položka
základ daně sazba daň čistý příjem
0 8000 -8000 50% -4000 4000
4000 8000 -4000 50% -2000 6000
8000 8000 0 - 0 8000
12000 8000 4000 15% 600 11400
20000 8000 12000 15% 1800 18200

Např.: Pokud bude příjem po zaplacení sociálního a zdravotního pojištění jen 4000 Kč, odečte se odpočitatelná položka 8000 Kč, čímž získám základ daně -4000 Kč. Na ten se uplatní negativní sazba daně 50 %, což vede k výsledku 2000 Kč, který stát poukáže ve formě sociální dávky v prospěch poplatníka, kterému tak stoupne čistý příjem na 6000 Kč.

Negativní daň