SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik

Podnik, podniková ekonomika, logistika

Podniková ekonomika

Přednášky z Podnikové ekonomiky prof. Dvořáka z VŠEM. Materály jsou rozděleny do dvou částí a mají 21 stran. Za zapsání díky Radkovi Šoltysovi. V první části najdete: členění hospodářských jednotek, založení podniku, rozpočet kapitálu, cíle, analýza okolí podniku. Druhá část obsahuje: typologie podniku, sanace, zrušení a zánik podniku, náklady, výnosy a efektivnost, hodnocení

v Microsoft Word Podniková ekonomika 1. > velikost 124 kB ve wordu (8 str)
v Microsoft Word Podniková ekonomika 2. > velikost 148 kB ve wordu (13 str)

Další zápisky z přednášek Podnikové ekonomiky na celkem 100 stranách jsou zabalené v archivu. Gró je o hospodaření podniku a jednotlivých přístupech k výkazům a položkám v nich uvedeným.
download (200 kB) Podniková ekonomika B velikost 200 kB (orig. 3,2 MB) stáhnout v raru (98 stran)

Podniková ekonomika - otázky ke státnicím

Vypracované otázky ke státnicím z Podnikové ekonomiky. Za poskytnutí materiálů díky Cukru.
1. Podnik a jeho okolí
2. Finanční řízení podniku, vymezení obsahu
3. Oceňování cenných papírů
(v pdf)
4. Rozdělování zisku, dividendová politika
5. Podnik a jeho postavení v národním hospodářství
6. Řízení pracovního kapitálu
7. Hospodaření podniku
8. Podnikové činnosti
9. Financování z cizích zdrojů a riziko
10. Rozborová činnost - podstata, vymezení
11. Faktory tvorby a měření hodnoty podniku
12. Metody oceňování podniku
13. Benchmarking, srovnávací analýzy
(ve wordu)
14. Způsoby financování podniku (ve wordu)
15. Podnikové řízení (ve wordu)
16. Majetková struktura podniku (ve wordu)
17. Investiční rozhodování a rizika (ve wordu)

Podnikové rozbory

Zápisky z přednášek Podnikových rozborů. Na 25 stranách najdete teoretický úvod, operativní rozbory; rozbory rentability, hospodářských výsledků, likvidity a rozvah; strategické rozbory; rozbory ze sféry veřejné ekonomiky, mezinárodních organizací a nadací.

ve wordu Podnikové rozbory velikost 370 kB ve wordu (25 stran)

Podnikové finance

Přednášky z Podnikových financí - historie, firma vs. kapitálový trh, moderní finanční řízení, daně a finanční rozhodnutí, obchodní společnosti, oběžný majetek, plánování, finanční řízení na devizovém trhu.

ve wordu Podnikové finance velikost 187 kB ve wordu (23 stran)

Finanční řízení

Přednášky z Finančního řízení podniku na 36 stranách - kapitál, zdroje financování, fin. plánování, analýzy a metody, oceňování. (thx to Cukr)

k přečtení ve wordu Finanční řízení velikost 870 kB ve wordu (36 stran)

Metody investičního rozhodování firmy

Vypracovaná otázka k bakalářkám, původně bylo těchto otázek 25, neb zub času se podepsal na dochovaném počtu. Obsahuje definování a systematizaci investiční činnosti; kapitálové plánování, kritéria investičního rozhodování.

Hodnocení metod investičního rozhodování firmy

--> Čistá současná hodnota
--> Vnitřní výnosové procento
--> Doba návratnosti

Logistika

Zápisky z přednášek. Logistické systémy, definice, cíle, manipulační prostředky, doprava, distribuční struktura, logistický controlling... (thx to Cukr)
Logistika stručně
1. Distribuční logistika
2. Distribuční sklady
3. Distribuční strategie
4. Horizontální struktura skladů
5. Logistické funkce
6. Logistický management
7. Logistická řešení
8. Logistické technologie
9. Logistický přístup
10. Manipulační a přepravní jednotky
11. Obaly
12. Označování pasivních prvků
13. Písmo OCR
14. Roltejnery
15. Trendy v distribuci
16. Tvorba a fixace přepravních jednotek
17. Vymezení aktivních prvků
18. Výrobní logistika
19. Výrobní strategie
20. Zdrojové strategie
Moderní trendy v logistice

Logistika - skladové systémy

Seminárka zabývající se skladovými systémy. Sklady policové, paletové, karuselové, regálové, kanálové, přesuvné atd. (za poskytnutí díky Pavle J.)

Logistický management

Další zápisky točící se kolem logistiky z VŠEM. (by Cukr)

číst ve wordu Logistický management velikost 174 kB 16 stran